En god vask fjerner både forurensninger, grønske og sverte­sopp fra trefasaden, som kan bli over­raskende fin etterpå. (Ill.foto: Chera Westman, ifi.no)

Tre gode grunner til å vaske trefasaden

Den som vasker utsiden av bygget jevnlig kan spare både tid og penger. Vedlike­holdet blir enklere og det går lenger tid mellom hver gang bygget må males om.

Publisert

Fasademalinger har aldri vært så hold­bare som nå. Det kan gå alt fra 10 til 20 år mellom hver gang fasaden må males. Forut­setningen er at malingen påføres og fasaden vedlike­holdes etter anbefal­ingene. I dette inngår blant annet å vaske huset årlig, melder Informasjons­kontoret for farge og interiør (ifi.no).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Hvis du vasker huset hvert år, er det ikke store jobben å gjøre heller, sier Lars Petter Rustan, salgssjef håndverk i Jordan.

1. Bruk litt tid – spar mange år

Med en grundig vask forlenger du tiden som kan gå mellom hver gang huset må males.

Forurensing som sitter på fasaden gir glimrende vekst­betingelser for sverte­sopp og alger. Soppen kan trenge gjennom malings­filmen og føre til at trevirket råtner.

En vedlike­holds­vask er et lav­intensivt arbeid som er unna­gjort på noen timer. Deretter kan det gå mange år til huset trenger å males.

2. Få tilbake fordums glans

Støv og pollen binder fuktighet til malingen, og det er starten på alt av begroing. Om du ikke bruker sterke kjemi­kalier, så i det minste spyl av veggen en gang iblant mens du vanner blomster­bedene.

Faktum er at mange faktisk maler huset sitt for ofte. Noen ganger holder det med en god vask. Etter en grundig rengjøring kan huset nemlig fremstå som nymalt igjen.

3. Lær huset å kjenne

Håndvask av fasade er en glimrende sjanse til å saum­fare kledningen og se etter skader: flassing, slitasje, ned­matting, sprekker nederst på bordene, alger, svertesopp og ujevn falming er tegn på behov for utbedring.

Ved å oppdage skader og skavanker i tidlig, får du sjansen til å utbedre flekkvis før det sprer seg. Derved kan følgene begrenses og vedlike­holdet bli mindre omfattende.

– Når du vasker huset, kommer du tettere på fasaden enn ellers. Du lærer huset å kjenne, og får bedre kunn­skap om tilstanden. Jo mer du vet når du kommer til butikken der du skal kjøpe maling og verktøy, dess mer treff­sikre råd kan du få, sier Jostein Brekka, kategori- og produkt­utviklings­ansvarlig i Jordan.

Kilde: Tre gode grunner til å vaske fasaden, http://www.ifi.no/tre-gode-grunner-til-a-vaske-fasaden

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS