Kr 29 735 omfatter grunnlønn pluss faste og variable tillegg. (Illustrasjon etter Colourbox)
Kr 29 735 omfatter grunnlønn pluss faste og variable tillegg. (Illustrasjon etter Colourbox)

Snaut 30 000 i måneden

Gjennom­snittlig måneds­lønn for renholdere i KS-området i 2015 var kr 29 735.

Publisert

Det er arbeidstaker­organisasjonsbladet Fagbladet som har beregnet snittlønn for en rekke yrkes­grupper i kommunal sektor. I tallet over inngår grunnlønn samt faste og variable tillegg, men ikke ansiennitet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For renholdere i stillingskode 7210 er grunnlønnen i snitt 29 509 kr. I tillegg kommer faste og variable tillegg på kr 226. Variabel overtid utgjør ytterligere 98 kr. Alt er gjennoms­nitt pr måned.

Renholdernes grunnlønns­vekst fra 2014 til 2015 var 2,2 prosent. Fagbladet oppgir ellers en årslønns­vekst fra 2014 til 2015 på 3,3 prosent (for alle yrkes­grupper som inngår i deres beregninger).

Kilde: Så mye tjener Fagforbundets medlemmer, http://www.fagbladet.no/nyheter/sa-mye-tjener-fagforbundets-medlemmer-6.91.438251.6a4e27651b

Kommunalt vs. privat

Fagforbundets tall gir en årslønn (måneds­lønn ganget med 12) på kr 356 820. Det inkluderer alle ansienniteter samt faste og variable tillegg.

Dette tallet kan sammen­lignes med Tariff­nemndas allmenn­gjorte minstelønn på kr 174,20 pr/time. Legger vi til grunn at mange arbeids­takere har 37,5 timers arbeidsuke og 5 uker ferie, vil et årsverk ialt utgjøre ca. 1695 timer. Det gir en minste årslønn på kr 295 269 – og gjelder altså for personer uten ansiennitet.

Andre relaterte saker om lønn

11/8-2016: NHO Service har opp­datert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket, http://renholdsnytt.no/dette-b%C3%B8r-renhold-minst-koste

21/12-2016: Uorganiserte bedrifter kan lønne etter 2015-satser mens organiserte må lønne etter 2016-satser, selv om renholds­bransjen er allmenn­gjor http://renholdsnytt.no/renholdere-kan-g%C3%A5-glipp-av-l%C3%B8nns%C2%ADtillegg-i-2016

24/5-2016: I private rengjøringsvirksomheter steg prisene med 2,4 prosent fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016, http://renholdsnytt.no/renhold-ble-24-prosent-dyrere

10/5-2016: Enighet mellom NHO Service og NAF om kr 4,83 mer pr. time til renholdere i privat sektor, http://renholdsnytt.no/kr-483-mer-pr-time-til-renholdere

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS