Studiet egner seg godt for ledere i både private og offentlige vaskerier, og for personer som ønsker å kvalifisere seg til leder­stillinger. (Faksmile: Etter HiOA)

Videre­utdanning i vaskeri­ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr denne høsten videre­utdanning i ledelse av tekstil- og vaskeri­tjenester. Søknads­frist 22. mai.

Publisert

Studiestart er i august og studiet egner seg særlig godt for ledere i vaskeri­bransjen, herunder ledere av intern­vaskerier i helse- og omsorgs­institusjoner, samt personer som ønsker å kvalifisere seg til leder­stillinger på disse feltene eller trenger kompetanse­påfyll.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Videre­utdanningen er organisert som et deltids­studium over ett semester.

Formålet med videre­utdanningen er å bidra til at aktører knyttet til tekstil- og vaskeri­tjenestene ved institusjonene får økt kompetanse i å produsere tjenester i tråd med kravene i denne standarden. Videre­utdanningen tilbys ved fakultet for samfunns­vitenskap ved HiOA.

Åse Lindal er sentral i høstens under­visning. Hun er ekspert i tekstil­forvaltning, har tegnet flere titalls vaskerier, analysert fyllings­grader og kjemibruk, og samlet en stor mengde kunnskap innenfor et fag der oppdaterte lære­bøker ikke finnes.

Høgskolelektor Ellen Nygard er kontakt­person for utdanningen, mens Åse Lindal er ekspert i tekstil­forvaltning og vil stå for mye av under­visningen.

Videre­utdanningen er lagt opp med fem samlinger, på følgende dager og med følgende temaer:

  • uke 35 (30. og 31. august og 1. september 2017): tekstil­lære og -forvaltning
  • uke 38 (20., 21. og 22. september 2017): hygiene, smitte­vern og sikker drift av vaskeri
  • uke 41 (11., 12. og 13. oktober 2017): vaskeri­prosjektering
  • uke 44 (1., 2. og 3. november 2017): maskin­lære og vaskeri­økonomi
  • uke 47 (22., 23. og 24. november 2017): personal­ledelse og HMS

Les mer om studiet & påmelding hos HiOA

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Ledelse-av-tekstil-og-vaskeritjenester

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Bransjestandarder

for vaskerier forvaltes av Norsk Vaskeriers Kvalitets­tilsyn.

http://vaskeritilsynet.no/bransjestandarder

Studiestøtte fra Fagforbundet

Er du medlem i Fagforbundet, kan du søke om støtte til både kurs­kostnad, bøker, kost, losji og reise fra deres opplærings- og utviklings­fond. Les mer i Fagbladet side 28

https://issuu.com/fagbladet/docs/fagbladet-2017-03?mode=embed

Studiestøtte fra NFSR

Du kan også søke støtte fra Signe Sennaruds fond, som administreres av Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR). Les mer

http://www.nfsr.no/signe-sennaruds-fond

Powered by Labrador CMS