Standard Norge inviterer til høringsmøte onsdag 13. desember. (Ill.foto: Colourbox)

FDVU-standard oppdateres

Standard Norge er i ferd med å oppdatere NS 3456 til en digital hverdag og ønsker innspill. Det arrangeres også et hørings­møte 13/12.

Publisert

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlike­holde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om dets egen­skaper, skriver Standard Norge.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NS 3456 ble første utgang utgitt i 1989, og senere revidert i 2010. I arbeidet med hørings­forslaget til den nye utgaven, har standardiserings­komiteen lagt stor vekt på at dokumentasjon skal kunne håndteres digitalt. De viktigste endringene i det nye forslaget er:

  • Hovedstruktur som følger bygningsdels­tabellen i NS3451:2009

  • Generelle dokumentasjon som ikke kan knyttes til bygnings­deler er tatt med

  • Inndeling av FDVU-dokumentasjon i ulike informasjons­typer

  • Tydeliggjøring av formålet med FDVU-dokumentasjon og aktører som har behov for FDVU-dokumentasjon

Høringsforslaget, som da benevnes prNS 3456, blir presentert på frokost­møtet onsdag 13. desember 2017 kl. 08.30 til ca. 10.00, og du har mulighet til å gi innspill. Standarden vil være på høring i desember og januar.

Mer info & påmelding: Forslag til ny standard for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling - høringsmøte, http://www.standard.no/kurs-og-arrangementer/arrangement-standard-norge-og-nek/standard-morgen1/standard-morgen-forslag-til-ny-standard-for-forvaltning-drift-vedlikehold-og-utvikling---horingsmote-/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS