25 til 35 prosent av alle kontor­ansatte har symptomer på tørre øyne. (Ill.foto: Colourbox)

Skjermjobbing gir røde øyne

Mye data­jobb øker risikoen for tørre, irriterte og røde øyne, men også andre faktorer som luft­fuktighet, medisin og kosme­tikk inn­virker.

Publisert

Tørre øyne som irriterer og svir er ikke uvanlig. Faktisk klager 25-35 prosent av alle kontor­ansatte over symptomene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Problemene er faktisk blant topp tre over de vanligste klagene rundt inne­klima på kontoret. Det viser en stor gjennom­gang av euro­peiske studier.

Undersøkelsen var ledet av Peder Wolkoff ved det danske Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø og viser at data­jobb og luft­fuktighet er blant hoved­årsakene, men at de inngår i en kompleks cocktail av irritanter.
Sannsynligvis vil enda flere av oss bli rammet fremover, både fordi vi sitter mer foran data­skjermen, fordi vi blir eldre, og vi blir lenger på arbeids­markedet.

Undersøkelsen viser arbeid der øyet må fokusere og konsentrere seg, er krevende for øyet. Når vi ser mot skjermen, blinker vi nemlig ca. tre ganger mindre enn normalt. Det tørker ut øyet, noe som igjen kan gi betennelser og et irritert øye.

Blant andre risiko­faktorer er høy temperatur, trekk og aggressive kjemi­kalier, for eksempel formal­dehyd, som avgis fra nye tre­produkter. Også maskara og annen kosmetikk, kontakt­linser, visse typer medising og uoppdagede øye­sykdommer øker risikoen. Flere kvinner enn menn rammes, og risikoen stiger med alderen.

Kilde: Computerarbejde kan give røde og irriterede øjne, http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/computerarbejde-kan-give-roede-og-irriterede-oejne

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS