Det holder ikke bare å bruke musklene på jobb – mosjon må også til. (Ill.foto: Colourbox)

Mosjon forlenger arbeidslivet

Ansatte med fysisk belastende arbeid må ofte forlate arbeids­markedet før pensjons­alderen. Risikoen minsker hvis de mosjonerer.

Publisert

Det er en ny, norsk under­søkelse som viser at risikoen for å måtte uføre­pensjonere seg blir mindre hvis man mosjonerer i tillegg til å jobbe. Men selv med mosjon er risikoen større for hardt­arbeidende enn for ikke-mosjonerende kontor­arbeidere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De med hardt fysisk arbeid har for eksempel 2,5 ganger høyere risiko for uføre­pensjon på grunn av muskel-skjelett-smerter enn ansatte på et kontor.

I under­søkelsen ble 32 362 nord­menn mellom 20 og 65 år fulgt i ni år. I løpet av disse årene gikk 12 prosent av med uføre­pensjon. Det var særlig dem med hardt fysisk arbeid og som ikke mosjonerte, som gikk av tidlig.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital, NTNU, Syddansk Universitet og Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø.

Kilde: Motion mindsker risikoen for førtidspension hos personer med hårdt fysisk arbejde, http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/motion-mindsker-risikoen-for-foertidspension-hos-personer-med-haardt-fysisk-arbejde

Forskningsrapporten: Occupational and leisure-time physical activity and risk of disability pension: prospective data from the HUNT Study, Norway https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28698178

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Hardt fysisk arbeid

ble definert som ensidig belastende arbeid med gjen­takende bevegelser, tunge løft eller ugunstige arbeids­stillinger, som å holde armene over skulder­høyde eller ryggen foroverbøyd eller vridd i lengre perioder.

 

Fysisk aktivitet i fritiden

ble karakterisert ved styrke- og kondisjons­trening i kortere perioder med mulighet for pauser inni­mellom.

Powered by Labrador CMS