De vanligste fare­symbolene for kjemikalier, her med engelsk, finsk og svensk undertekst (pikto­grammer etter FN-organet UNECE)

Produsent av renholds­kjemikalier dømt

Aksam Kemi AB er dømt for flere over­tredelser av den svenske Patent- og markedsretten, blant annet feilaktige sikkerhets­datablad.

Publisert

Overtredelsene gjelder feil­aktige sikkerhets­datablad og feil merking samt en rekke markeds­førings­krav som ikke kunne dokumenteres. Patent- og markeds­retten har nå idømt Aksab Kemi AB 1 million kroner i bot – hvis de gjentar lov­bruddene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er det svenske tidsskriftet Rent som har omtalt saken.

Aksab Kemi Sverige AB produserer, markeds­fører og selger vaskeri- og rengjørings­produkter hoved­sakelig til profesjonelle aktører.

Saken ble stevnet inn for retten av den svenske bransje­foreningen for industriell og institusjonell hygiene IIH (gjennom servicefirmaet KTF Organization AB). Patent- og markeds­retten kom til at Aksab Kemi feilet på samtlige punkter som stevningen handlet om.

Selskapet ble blant annet dømt for:

  • Produkter uten korrekte sikkerhets­datablad som ikke oppfyller kravene til Reach-forordningen er ulovlige å markeds­føre i Sverige.
  • Produkter som ikke er merket i henhold til CLP-forordningen og/eller Kemikalie­inspektionens forskrifter er uvlolige å markeds­føre i Sverige.
  • Påstander som «Vi hjelper deg å holde et høyt kunnskaps­nivå, arbeide riktig og følge de gjeldende krav» har ikke kunnet dokumenteres. Retten bedømmer at slike påstander sann­synligvis påvirker mottakerens innkjøps­beslutning, og anser at de er util­børlige og skal forbys.

Kilde: Kemföretag dömt till vite, https://www.cleannet.se/article/view/549657/kemforetag_domt_till_vite#

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS