Multi­resistente bakterier er bakterier som kan utvikle resistens mot mer enn én type anti­biotika. Illustrasjonen viser staphylo­coccus aureus (gule stafylo­kokker), som kan utvikle multi­resistens og kalles da MRSA. (Ill.foto: Colourbox)

Antibiotika­resistens på frem­marsj

Antall kjente nye tilfeller av antibiotika­resistente bakterier har på ti år mer enn fire­doblet seg.

Publisert

I 2015 var det ialt 2370 kjente tilfeller, i 2016 steg det til 2701, en økning på 14 prosent. Til sammen­ligning var det 613 kjente tilfeller i 2007. Tallene er fra Folkehelse­instituttet og det er NRK som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Disse bakteriene er ikke nødvendigvis farlige, men de kan føre til infeksjoner som er vanskelig å behandle, spesielt på et sykehus med mange svake og syke.

På sykehus blir personer med slike bakterier normalt plassert på isolat eller enerom. Men både ved Oslo Universitets­sykehus, Haukeland universitets­sjukehus og Universitets­sykehuset i Nord-Norge har antallet tilfeller ved noen anledninger vært så høyt at øvrige pasienter måtte plasseres på gangen. I andre tilfeller måtte pasienter som hadde samme smitte, og som egentlig skal isoleres, plasseres sammen.

– Vi nærmer oss en situasjon der det begynner å bli vanskelig å opprett­holde gode smitte­vern­tiltak, sier forsker på anti­biotika­resistens ved Folke­helse­instituttet (FHI), Petter Elstrøm.

Kilde: Antibiotikaresistens øker: Sykehus må sende pasienter på gangen, https://www.nrk.no/norge/antibiotika-resistente-bakterier-oker_-sykehus-ma-sende-pasienter-pa-gangen-1.13331204

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS