For arbeids­takere over 18 år blir minste time­lønns­sats kr 157,18. (Ill.foto: Colourbox)
For arbeids­takere over 18 år blir minste time­lønns­sats kr 157,18. (Ill.foto: Colourbox)

Minstelønn i hotell og restaurant fra 2018

Tariff­nemnda har vedtatt at det fra 1. januar 2018 blir innført minste­lønn i overnattings-, serverings- og catering­virksomheter.

Publisert

Minste­lønns­satsene vil bli som følger:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For unge arbeids­takere

  • 16 år: 102,18 kr

  • 17 år: 111,68 kr

  • 18 år: 125,94 kr

For arbeidstakere over 18 år: 157,18 kr.

Ved fratrekk i brutto­lønnen for inn­kvartering i bedriften, gjelder følgende satser:

  • For enkeltrom 531,55 kr per måned

  • For dobbeltrom 345,73 kr per måned

Kilde: Minstelønn i hotell og restaurant fra 2018, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/minstelonn-i-hotell-og-restaurant-fra-2018/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Bakgrunn for allmenn­gjøringen

Saken har sitt grunnlag i begjæring fra Lands­organisasjonen i Norge (LO) datert 5. mai 2017 og gjelder allmenn­gjøring av Riksavtalen 2016-2018 mellom NHO og NHO Reiseliv på den ene side og LO og Felles­forbundet på den annen side. Begjæringen gjelder allmenn­gjøring for hele landet.

Kilde: Tariffnemndas vedtak 3. november 2017 om fastsettelse av forskrift om allmenn­gjøring av tariff­avtale for overnattings-, servering- og catering­virksomhet

Powered by Labrador CMS