Ill.foto etter Colourbox
Ill.foto etter Colourbox

Julaften kan bli ekstra lukrativ

Siden julaften er på en søndag i år, kan det vanke både søndags­tillegg og helligdags­tillegg. Men ikke alle har krav på det.

Publisert

Arbeid på søndager, høytids- og helligdager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Men i virksomheter der hjulene likevel må snurre, kan det være lukrativt å være arbeidstaker.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Uten tariffavtale

I virksomheter som ikke er bundet av tariff­avtale, betales lønn i henhold til avtale, mens overtids­arbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeids­miljø­loven paragraf 10-6, det vil si et tillegg på minst 40 prosent sammen­lignet med den lønn arbeids­takeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeids­tiden.

Nattillegg for renholdere

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholds­bedrifter sier dessuten at det for arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønns­tillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønn­stillegget skal være minst 26 kroner per time.

Mer med tariffavtale

Ifølge Fagbladet.no har du imidlertid krav på mer hvis du f.eks. er omfattet av tariff­avtalen mellom Fagforbundet og KS eller Fagforbundet og Spekter Helse. Da skal du ha «rød betaling» etter klokken 12 julaften, og dette gjelder svært mange av Fagforbudets medlemmer.

Siden julaften i 2017 faller på en søndag, utløses først søndags­tillegg på 50 kroner timen. Og fra klokken 12 renner det på 133,3 prosent ekstra i timen.

I år er faktisk jula rød helt fra lørdag klokken 18.00 til og med tirsdag kl 22.00, men du får helligdagstillegg fram til kl 24.00.

– I KS og Spekter Helse får du kvelds- og nattillegg, lørdags- og søndags­tillegg, samt tillegg på 133,3 prosent av grunn­lønna, sier Arne Løseth, rådgiver i forhandlings­avdelingen i Fagforbundet.

Første juledag 2017 og første nyttårsdag 2018 er mandager, og er røde dager som utløser helligdags­tillegg på 133,3 prosent per time. Nyttårs­aften er normalt ikke en rød dag, men de fleste av Fagforbundets medlemmer får likevel søndags­tillegg for arbeid etter klokken 12 denne dagen.

Er du på en annen avtale, kan tillegget være mindre, men du har krav på minst 100 prosent tillegg. Er du derimot ikke omfattet av en tariff­avtale, har du som hoved­regel kun krav på vanlig timelønn.

Fagbladets oversikt for Fagforbund-medlemmer innenfor KS eller Spekter Helse:

I år får du ekstra godt betalt for å jobbe julaften, https://fagbladet.no/nyheter/i-ar-far-du-ekstra-godt-betalt-for-a-jobbe-julaften-6.91.508443.2efeae11aa

Fagbladet.no har laget denne oversikten for andre arbeids­giver- og arbeids­taker­foreninger:

Tariffavtaler på nett, https://fagbladet.no/?app=NeoDirect&com=6/91/319204/e97d3ca35c&t

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS