Høgskolen i Oslo og Akershus fortsetter sitt tilbud der du kan studere enkeltemner i FM-studiet.

Studér enkelt­emner på FM studiet!

Også til våren kan du søke om plass på enkelt­emner i FM-studiet på Handels­høyskolen ved HiOA.

Publisert

Våren 2018 tilbys følgende emner til enkelteemne­studenter: «FM og folkehelse», «Buildings, infrastructures and FM» og «Personal­administrasjon og samfunns­ansvar i praksis». Førstnevnte er det av høy­skolens emner som går dypest inn i renholds­faget.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Her finner du lenker til emne­beskrivelse med pensum­oversikt for emnene:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA/Enkeltemneopptak-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA-hoest-2017-og-vaar-2018

Søknads­prosessen er beskrevet på:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA/Soeknadsfrister

Tidsfrist

Merk at det er to frister som må overholdes: Den 4.-11. januar kan de som har generell studie­kompetanse eller oppfyller krav til real­kompetanse, søke generelt opptak til det å studere enkelt­emner på Handels­høyskolen ved HiOA.

Den 2. februar fra kl. 10 kan de som har fått bekreftet opptak, søke opptak på enkelt­emner. Tildelingen skjer etter første­mann til mølla-prinsippet.

Er du interessert og du har generell studie­kompetanse eller du vet du oppfyller real­kompetanse­kravene, ta direkte kontakt med ellen.nygard@hioa.no for emnet «FM og folkehelse» og knut.boge@hioa.no for de øvrige emner. Dette er viktig siden under­visningen i vårens emner starter opp før søknads­starten for enkeltemne­opptak åpner 2. februar.

Kompetansekrav

De generelle realkompetanse­kravene er beskrevet på:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Slik-soeker-du-opptak/Realkompetanse

Når det gjelder søkere fra land utenfor Norden, må norsk på nivå med kravet til generell studie­kompetanse dokumenteres, for eksempel med «Bergenstesten». Nettsiden til Samordna opptak beskriver i detalj hvordan språk­krav i henholdsvis norsk og engelsk dekkes, og hvordan man dokumenterer sin kompetanse i norsk og engelsk for å kunne søke opptak til høyere utdanning i Norge:

https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/index.html

Pris

Med opptak som enkeltemne­student ut fra generell studie­kompetanse eller oppfylte real­kompetanse­krav er kostnaden kr 830 i semester­avgift, i tillegg kommer utgifter til lærebøker og reiser til eventuelle studie­besøk i løpet av emnet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS