Faksimile fra nyeste versjon av IK-bygg. Ill.: New Generation Communication AS.

IK-bygg er revidert og opp­datert for 2017

Norsk Kommunal­teknisk Forening melder at en stor og grundig opp­datering nå er gjennom­ført på deres drifts­verktøy IK-bygg.

Publisert

NKF melder at det er gjort et omfattende arbeid for å få IK-bygg til å samsvare med den nye brannforebyggende­forskriften som trådte i kraft i 2016. Spørsmål er revidert og lenker til lover og forskrifter oppdatert. Det samme gjelder en rekke lenker vedrørende innemiljø.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Vi har gjort en ganske stor oppdatering generelt sier Jonas Havord, daglig leder i New Generation Communication AS, som står bak utviklingen av web­applikasjonen og forvalter ikbygg.no på vegne av NKF.

Kilde: IK-bygg er revidert og oppdatert for 2017, http://www.kommunalteknikk.no/ik-bygg-er-revidert-og-oppdatert-for-2017.5938756-161004.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS