Klagenemnda for offentlige anskaffelser nyter høy tillit, men en mulig svakhet i under­søkelsen er at den er besvart av meget få leverandører. (Illustrasjon: Colourbox)

Høy tillit til Kofa

En fersk bruker­under­søkelse som Kofa har gjennom­ført, viser at 96 % av de spurte har tillit til klage­nemndas avgjørelser.

Publisert
– Kofa har fått økte bevilgninger fra og med 2017, og er nå i ferd med å utvide fra fem til sju saks­behandlere, opplyser Anneline Vingsgård, direktør i Kofa. (Foto: Kofa)

Spørsmålene ble sendt ut til de ca. 2500 abonnentene på nyhets­brevet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

237 svarte. Ca. 70 prosent var offentlige oppdrags­givere, mens 5 prosent var leverandører. Det er nett­stedet anbud365.no som melder dette.

45 prosent mente saks­behandlings­tiden for prioriterte saker var passelig eller bedre, mens 19 prosent i liten eller svært liten grad var tilfreds.

Den gjennom­snittlige saksbehandlings­tiden for prioriterte saker var i 2016 62 dager. Det betyr at klage­nemnda nå er på grensen til å nå sitt mål om to måneders saks­behandlingstid.

Kilde: Kofa står fjellstøtt – så å si 100% har tillit til klagenemnda, https://www.anbud365.no/kofa-star-fjellstott-sa-si-100-har-tillit-til-klagenemnda/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Lever i uvisshet mens saker behandles

Fra Renholdsnytt nr. 1/2017: Når byråer trekkes inn i Kofa-saker, må renholdere leve i uvisshet inntil klagesaker er behandlet.

Hanne Rud i Trygg Renhold A/S er veldig glad for at Kofa finnes, men poengterer at terskelen for å klage ikke bør være for lav. Hun viser til at det skapes mye utrygghet hos renholderne inntil en sak er avjort, noe som føles ekstra unødvendig i saker som avvises av Kofa fordi «klagen klart ikke kan føre fram».

Eldre utgaver av bladet kan kjøpes som PDF her

– Ventetiden fram til et vedtak er fattet, skaper utrygghet hos renholderne, mener Hanne Rud. (Foto: Pål Sønsteli)

Powered by Labrador CMS