En husstand kan kjøpe tjenester av privat­personer for inntil 6000 kroner årlig, skatte­fritt, men det finnes mange tilleggskrav som må oppfylles. (Ill.foto: Colourbox)
En husstand kan kjøpe tjenester av privat­personer for inntil 6000 kroner årlig, skatte­fritt, men det finnes mange tilleggskrav som må oppfylles. (Ill.foto: Colourbox)

Slik får du hvitt renhold

NHO Service har laget en oversikt over hvordan du som privat­person kan gå fram for å kjøpe renhold i private hjem uten skatte­trøbbel.

Publisert
  1. Hos arbeidstilsynet.no finnes et register over godkjente renholds­bedrifter hos. Sjekk dette. Et renholds­firma har ikke lov å selge tjenester hvis det ikke er registrert. NHO Service har vært en pådriver for å få denne ordningen på plass.
  2. All betaling bør skje gjennom bank og du skal ha kvittering som viser at det er beregnet merverdi­avgift for det innbetalte beløpet.
  3. Dersom du kjøper direkte av en privat­person kan du betale inntil 6000 kroner i året uten å måtte trekke arbeids­giver­avgift. En av betingelsene er imidlertid at ved­kommende ikke har firma innenfor rengjørings­bransjen, eller har så mange enkelt­oppdrag at virksom­heten får et nærings­messig preg.
  4. Hver husstand kan kjøpe tjenester i hjemmet av private for inntil 6000 kroner årlig. Dette skal ikke inn­rapporteres, men dokumentasjon / kvittering skal tas vare på.
  5. Ved kontant­betaling over 10000 kroner kan du bli holdt solidarisk ansvarlig for manglende skatte- og avgifts­innbetaling.
  6. Som privat­person bør du sjekke om renholder har firma registrert i enhets­registeret og MVA-registeret. Det kan gjøres på https://www.brreg.no/ og på http://www.handlehvitt.no/
  7. Hvis vedkommende renholder ber om kontant betaling eller vegrer seg for å tilby kvittering, er det grunn til å være på vakt. Sørg for å få kvittering og betal via bank, så har du oppfylt dine plikter. Er det åpenbart at det skjer svart arbeid, skygger du selvsagt unna.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er et samfunns­ansvar for alle å unngå at ansatte underbetales, har farlig lange arbeids­dager og generelt fratas rettig­heter, som for eksempel yrkesskade­forsikring.

Undersøkelser viser at svart arbeid er smittsomt. Det betyr at den som først har gått over den moralske terskelen det er å bidra til skatte- og avgifts­unndragelser, gjerne er tilbøyelig til å gjøre det om igjen og dette har en smitte­ffekt.

Kilde: Renhold uten skattetrøbbel, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6572&categoryID=345

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS