Hanne Kristin Rohde med et personlig foredrag om lederskap.
Hanne Kristin Rohde med et personlig foredrag om lederskap.
Dan Frode Skjelberg fra ISS fortalte om hvilke nytte man kan få av sensor­teknologi og digitale hjelpe­midler.
Dan Frode Skjelberg fra ISS fortalte om hvilke nytte man kan få av sensor­teknologi og digitale hjelpe­midler.
Ellen Nygard, Benedichte Oladotter Nymoen, Inger Dahl og Lisbeth Aasland var blant dem som tok i mot på kaia.
Ellen Nygard, Benedichte Oladotter Nymoen, Inger Dahl og Lisbeth Aasland var blant dem som tok i mot på kaia.
Fra arrangørene: Anne Jensen, Rune Sparbo (Renhold­produkters Leverandør­forening), Una Stefans­dottir Ugelvik (Norsk Forening for Service og Renhold) og Elisabeth Leikanger (Norsk Kommunal­teknisk Forening).
Fra arrangørene: Anne Jensen, Rune Sparbo (Renhold­produkters Leverandør­forening), Una Stefans­dottir Ugelvik (Norsk Forening for Service og Renhold) og Elisabeth Leikanger (Norsk Kommunal­teknisk Forening).

FDV-konferansen er åpnet

FDV-konferansen er i gang med et sterkt og personlig åpnings­foredrag om lederskap.

Publisert

FDV-konferansen retter seg mot renholds­bransjen, FM, eiendoms­drift, skade­sanering med mer. Dette er andre gang offentlig og privat sektor går sammen om en stor konferanse. Å samle 408 påmeldte fra hele landet er imponerende.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

By på deg selv

Åpnings­foredraget med Hanne Kristin Rohde, «Når det røyner på, hvilke leder­egenskaper er viktige» ble en gripende og personlig historie. Her var flere mat­nyttige råd for ledere, krydret med flere eksempler fra hennes egen tid som leder i politiet.

Dette var et meget godt gjennom­ført foredrag. Deler av det dreide seg om det jeg vil kalle mer spesielle erfaringer fra politiet (blant annet 22. juli). Og selv om mange satte pris på oppriktig­heten i dette fore­draget, ønsket jeg selv at de mer etter­forsknings­faglige delene var blitt tonet ned, til fordel for flere eksempler rundt leder­skap.

Styringsverktøy i hverdagen

Da traff neste foredrag om morgen­dagens styrings­verktøy bedre blink, fra Dan Frode Skjelberg i ISS Facility Services AS. For selv om sensor­teknologi og auto­matisering ikke er en del av alles hverdag ennå, vil den ganske sikkert bli det.

Som vi skriver om i papirutgaven nr. 3/2017, er ISS i gang med et svært interessant prosjekt som samordner sensor­teknologi med såpass ulike tjenester som kantine­drift, adgangs­kontroll, renhold, avfalls­håndtering, matsvinn, møteroms­booking, oppgave­tildeling, strøm­styring, energi­besparelse og annet.

Skjelberg understreket i sitt foredrag at det ikke er teknologien i seg selv som er interessant, men hva man får ut av nyttige data i den andre enden. Og at man evner å få disse dataene helt ut til servicemedarbeideren

Færre deltakere enn i 2015

Det er lagt opp til en rekke tverr­faglige tema denne gang. Målet er, i følge programmet, bransje­utvikling og felles løft. Det ligger mye visdom i dette, da de ulike fagfeltene innenfor eiendoms­forvaltning synes å smelte mer og mer sammen.

Samtidig må vi spørre oss om det lavere deltaker­antallet tyder på at programmet er blitt for tverr­faglig og har for få foredrag som går direkte inn på de ulike fag­feltene innenfor eiendoms­forvaltning?

Arrangør er NHO Service, Renholds­produkters Leverandør­forening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF).

Forum for Sykehusrenhold, som har en egen stor konferanse som i stor grad er spisset mot renholds­ledelse, har også denne gang valgt å stå utenfor.

Powered by Labrador CMS