Hanne Kristin Rohde med et personlig foredrag om lederskap.
Dan Frode Skjelberg fra ISS fortalte om hvilke nytte man kan få av sensor­teknologi og digitale hjelpe­midler.
Ellen Nygard, Benedichte Oladotter Nymoen, Inger Dahl og Lisbeth Aasland var blant dem som tok i mot på kaia.
Fra arrangørene: Anne Jensen, Rune Sparbo (Renhold­produkters Leverandør­forening), Una Stefans­dottir Ugelvik (Norsk Forening for Service og Renhold) og Elisabeth Leikanger (Norsk Kommunal­teknisk Forening).

FDV-konferansen er åpnet

FDV-konferansen er i gang med et sterkt og personlig åpnings­foredrag om lederskap.

Publisert

FDV-konferansen retter seg mot renholds­bransjen, FM, eiendoms­drift, skade­sanering med mer. Dette er andre gang offentlig og privat sektor går sammen om en stor konferanse. Å samle 408 påmeldte fra hele landet er imponerende.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

By på deg selv

Åpnings­foredraget med Hanne Kristin Rohde, «Når det røyner på, hvilke leder­egenskaper er viktige» ble en gripende og personlig historie. Her var flere mat­nyttige råd for ledere, krydret med flere eksempler fra hennes egen tid som leder i politiet.

Dette var et meget godt gjennom­ført foredrag. Deler av det dreide seg om det jeg vil kalle mer spesielle erfaringer fra politiet (blant annet 22. juli). Og selv om mange satte pris på oppriktig­heten i dette fore­draget, ønsket jeg selv at de mer etter­forsknings­faglige delene var blitt tonet ned, til fordel for flere eksempler rundt leder­skap.

Styringsverktøy i hverdagen

Da traff neste foredrag om morgen­dagens styrings­verktøy bedre blink, fra Dan Frode Skjelberg i ISS Facility Services AS. For selv om sensor­teknologi og auto­matisering ikke er en del av alles hverdag ennå, vil den ganske sikkert bli det.

Som vi skriver om i papirutgaven nr. 3/2017, er ISS i gang med et svært interessant prosjekt som samordner sensor­teknologi med såpass ulike tjenester som kantine­drift, adgangs­kontroll, renhold, avfalls­håndtering, matsvinn, møteroms­booking, oppgave­tildeling, strøm­styring, energi­besparelse og annet.

Skjelberg understreket i sitt foredrag at det ikke er teknologien i seg selv som er interessant, men hva man får ut av nyttige data i den andre enden. Og at man evner å få disse dataene helt ut til servicemedarbeideren

Færre deltakere enn i 2015

Det er lagt opp til en rekke tverr­faglige tema denne gang. Målet er, i følge programmet, bransje­utvikling og felles løft. Det ligger mye visdom i dette, da de ulike fagfeltene innenfor eiendoms­forvaltning synes å smelte mer og mer sammen.

Samtidig må vi spørre oss om det lavere deltaker­antallet tyder på at programmet er blitt for tverr­faglig og har for få foredrag som går direkte inn på de ulike fag­feltene innenfor eiendoms­forvaltning?

Arrangør er NHO Service, Renholds­produkters Leverandør­forening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF).

Forum for Sykehusrenhold, som har en egen stor konferanse som i stor grad er spisset mot renholds­ledelse, har også denne gang valgt å stå utenfor.

Powered by Labrador CMS