Elite skal levere til NAV

Elite Service Partner AS har vunnet kontrakt om å levere renhold og FM-tjenester til 312 lokasjoner i NAV-regionene sør, vest og nord.

Publisert

Elite skal levere og koordinere tjenester innen renhold, vakthold, avfalls­håndtering, kantine, kaffe- og vann­automater, post­tjenester, plante­service og flytte­tjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Elite skriver på sin nettside at NAV høsten 2013 startet en kartleggings­prosess vedrørende innkjøp av tjenester for sine 541 lokasjoner rundt om i landet. Hensikten var å samle 1400 avtaler om kjøp av tjenester til maksimalt 5 avtaler – med maksimalt 5 leverandører. Høsten 2016 ble konkurransen for de geografiske områdene, SØR, VEST og NORD utlyst. I forhandlings­prosessen i begynnelsen av 2017, ble Elite solid utfordret av NAV. Det ble gjort tilpasninger og endringer for å utvikle enda bedre løsninger – noe som førte til at Elite Service Partner AS vant de tre kontraktene.

NAV ønsket en tydelig prosedyre for kommunikasjon, herunder bestillinger, rapportering av avvik, statistikk for leveranser og økonomisk oversikt til enhver tid. Derfor ble «Elite SmartPunkt» utviklet.

Dette er et sentralt elektronisk kontaktpunkt der de med dedikert tilgang kan foreta bestillinger, melde og hente ut rapporter mm. Utgangs­punktet var de verktøy og systemer som Elites IT-avdeling har utviklet og dermed blir brukt i Elite Service Partner AS til daglig. Dette gjør det mulig å utvikle og tilpasse løsninger til bruk i en effektiv og innovativ hverdag, skriver Elite.

Kilde: Facility Management til NAV, http://www.elite.as/facility-management-nav/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS