Illustrasjon etter Standard Norge og Colourbox

Elite øker sin INSTA-kompetanse

28 medarbeidere hos Elite Service Partner er nå ut­eksaminert i INSTA 800 kunn­skaps­nivå 3 og 4.

Publisert

Stigende etterspørsel gjorde at bedriften høsten 2016 besluttet å øke den interne kompetansen på INSTA 800. Flere medarbeidere fikk da tilbud om skolering i kunnskaps­nivåene 3 og 4.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Konsulentbedriften Ren-Consult AS hadde alle disse med­arbeiderne på kurs, og satsingen har gitt svært gode resultater, melder Tommy Geir Christiansen, Kvalitets- og system­ansvarlig i Elite.

Hele 28 med­arbeidere er nå uteksaminert fra kurset og har mottatt et personlig sertifikat fra SINTEF Byggforsk som bekrefter at de inne­har kompetanse i samsvar med kravene i standarden. Flere av disse vil fungere som instruktører i framtidig bedrifts­intern opplæring. I alle regioner finnes det allerede solid praktisk kunn­skap etter standardens nivå 2.

Standarden anbefaler opplæring etter nivå 2 for service­medarbeidere, men det er mulig å øke kompetansen til nivå 3 og 4 for kontrollører, plan­leggere og andre som av ulike årsaker må kjenne standarden godt.

Kilde: Økt kompetanse på INSTA 800, http://www.elite.as/okt-kompetanse-pa-insta-800/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


Foto: Standard Norge

INSTA 800

System for å fastsette og bedømme rengjørings­kvalitet. Standarden finnes hos Standard Norge:

http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=insta+800

Powered by Labrador CMS