Coor har fått Lyse som ny storkunde

Samarbeidet gjelder integrerte FM-tjenester. Sensor­teknologi og nettbrett­løsninger vil være viktig for renholds­tjenestene.

Publisert

Leveransen inkluderer blant annet kantine, renhold, resepsjon, sentralbord, post og eiendomsdrift og -vedlikehold på Lyses administrative bygg på Mariero, Trons­holen og Jørpeland. I tillegg kommer drift av data­sentrene på Mariero. Planlagt oppstart av leveransen er 1. oktober.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Coor skriver i en presse­melding at Lyse i en lengre periode har arbeidet med å sette sammen en samlet og koordinert kontrakt for de viktigste tjenestene innen eiendoms­drift, og valget falt på Coor.

«I tillegg til et godt total­tilbud, har vi også latt oss imponere over Coors miljø­fokus, hvor blant annet reduksjon av mat­avfallet med tyve prosent er et uttrykt mål», sier Odd Hedemand, eiendoms­sjef i Lyse.

For begge parter er innovasjon et tema som står høyt på agendaen, og det er et generelt fokus på å finne innovative løsninger på alle tjeneste­områder. For eksempel skal det brukes sensor­teknologi og nettbrett­løsninger innenfor renholds­tjenestene, og Smart Reception, som er en ubemannet resepsjons­løsning, skal prøves ut i en av resepsjonene som et supplement til den vanlige resepsjonen.

Lyse har rundt 1100 ansatte og hadde en omsetning på 6,6 milliarder i 2016.

Kilde: Coor har fått Lyse som ny storkunde, http://www.coor.no/presserom/pressemeldinger/2017/coor-har-fatt-lyse-som-ny-storkunde/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS