For mange butikker krever renholdet utført til samme tidspunkt på døgnet. (Ill.foto: Colourbox)

Skeptisk til renhold før åpningstid

Bjørn-Tore Olsen i Bergen Rengjørings­klubb er skeptisk til at mange butikker krever renholdet utført før åpningstid.

Publisert

I et innlegg i fagforenings­bladet Arbeids­manden skriver han at morgenarbeid først og fremst kreves i butikker mellom klokka seks og ni om morgenen. Renholderne må være ute før ni, selv om det i mange butikker er lite tilsig av kunder rett etter åpningstid.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Jeg har en følelse at vi er på vei tilbake i tid, til den gangen renholderne ikke skulle synes, sier han.

Bjørn-Tore Olsen er region­tillits­valgt i ISS og nestleder i Bergen Rengjørings­klubb. Han mener kravet til morgen­arbeid gjenspeiler dårlige holdninger blant oppdrags­giverne.

– Man aksepterer jo å se andre yrkes­grupper gjøre jobben sin innenfor normal arbeidstid, for eksempel en elektriker.

Morgen­arbeidet fører også til flere deltids­stillinger, mener han. Mange renholdere er på jobb fra klokka seks om morgenen, og får ikke flere arbeids­timer når også andre kunder krever morgen­arbeid.

Kilde: Må gjøre jobben før åpningstid: Renholderne vil ikke gjemmes bort, http://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/renholderne-vil-ikke-gjemmes-bort-6.158.441790.36067c0467

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS