Steinar Klubben Nilsen og 2. utgave av hans lærebok «Alt om renhold».

Alt om renhold mellom to permer

Steinar Klubben Nilsens lærebok «Alt om renhold» fra SINTEF Byggforsk har nå kommet i ny, revidert utgave.

Publisert

Renhold er et fag som har stor innvirkning på omgivelsene vare. Det påvirker både inne­miljøet, arbeids­miljøet og det ytre miljøet. Riktig renhold er også en viktig forutsetning for god hygiene, melder SINTEF Byggforsk i en presse­melding i forbindelse med boklanseringen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det utvikles hele tiden nye tekniske løsninger og verktøy som kan bidra til et bedre og mer effektivt renhold. Dette, sammen med den økte bevisstheten rundt renholdets miljø­messige betydning, fører til strengere krav til kompetanse hos alle som arbeider med faget.

– Renhold har stor innvirkning på omgivelsene våre; både inne­miljøet, arbeids­miljøet og det ytre miljøet. Kunnskapen om renholdets betydning øker, og det utvikles hele tiden nye løsninger for et bedre og mer effektivt renhold. Utviklingen stiller stadig strengere krav til kompetanse hos alle som arbeider med renhold, og vi ser en større satsing på utdanning og forskning innen renholds­faget, sier Nilsen.

Mange oppdateringer

Den første utgaven av boka kom i 2012. Den nye utgaven inneholder blant annet et fyldigere stikkords­register, noe som vil gjøre det enda lettere å bruke boka som oppslagsverk.

– Vi har også med en del opplysninger om den kommende revisjonen av renholds­standarden NS-INSTA 800. Dette arbeidet ventes ikke ferdig før i starten av 2018, men vi informerer allerede nå om hva som sann­synligvis kommer, sier Nilsen.

Boka inneholder også nye figurer, forbedringer av eksisterende figurer og tabeller, nye kalkyler til bruk i plan­legging av renhold, nye bransje­statistikker, og en del faglige oppdateringer. Blant annet har Fatima Myrseth fra CleanFurn bidratt med nytt og godt materiale om rengjøring og vedlikehold av lær. Det har også blitt plass til et nytt punkt om robotisering.

– I kapitlet om regelverk er det omtale av to nye forskrifter. I HMS-kapitlet er det lagt inn et nytt punkt om bruk av rengjøringsspray. Boken kommer denne gang ut i hardcover og ikke paperback, noe som gjør den mer solid, sier Nilsen.

Fagstoff til Alt om renhold er hovedsakelig hentet fra anvisninger i Byggforsk­serien, samt fra forsknings- og utviklings­oppdrag som er gjennomført ved SINTEF Byggforsk.

Forsiden til 2. utgave av «Alt om renhold».

(Teksten fortsetter under bildet.)

Tar for seg alle renholdsfaglige forhold

I følge pressemeldingen er Alt om renhold en lærebok som tar for seg alle renholds­faglige forhold. Boka er rettet mot fag­utdanning på flere nivåer – fra fagbrev som renholds­operatør, via bachelorgrad i husøkonomi og service­ledelse, til mastergrad innen «Facility and Service Management» med mulighet for påfølgende doktorgrads­studier.

– Boka er utarbeidet med utgangs­punkt i læreplanen for renholds­operatørfaget, og har i tillegg fordypnings­stoff for høyere utdanning, forteller forfatter Steinar K. Nilsen.

Stadig strengere krav til kompetanse

Alt om renhold er også en håndbok for alle som utfører, leverer eller kjøper inn renholds­tjenester, rengjørings­tekniske produkter eller rådgivnings­tjenester innen renhold og bygningsdrift.

Forfatter: Steinar K. Nilsen
Sider: 578 (Illustrert)
Utgivelsesår: 2017
ISBN: 9788253615288
Pris kr 1070,-

Kilde: Alt om renhold mellom to permer, https://www.ntbinfo.no/pressemelding/alt-om-renhold-mellom-to-permer?publisherId=7235542&releaseId=15903910

Mer om boka hos SINTEFs bokhandel: https://www.sintefbok.no/book/index/923/alt_om_renhold

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Fyldig innhold

Dette er kapitlene i boka:

 • 1 Renhold - historikk og betydning

 • 2 Regelverket

 • 3 Byggforvaltning - FDVU

 • 4 Tilrettelegging for renhold

 • 5 Planlegging av renhold

 • 6 Kalkulasjonssystemer og dataverktøy

 • 7 Omstillingsprosesser

 • 8 Innkjøp av tjenester og produkter

 • 9 Renhold - overordnede prinsipper

 • 10 Rengjøringskjemi

 • 11 Mikrobiologi og renhold

 • 12 Fysikk og renhold

 • 13 Rengjøringstekniske produkter

 • 14 Rengjørings- og vedlikeholdsmetoder

 • 15 Renholdsoverflater - generelt

 • 16 Harde og halvharde golv - egenskaper, rengjøring og pleie

 • 17 Tekstile golvbelegg - egenskaper, rengjøring og pleie

 • 18 Innventar- og innredningsoverflater

 • 19 Forebygging av statisk elektrisitet

 • 20 Renhold i barnehager og skoler

 • 21 Renhold i sykehus og helseinstitusjoner

 • 22 Renhold i bade- og idrettsanlegg

 • 23 Renhold i verneverdige bygninger

 • 24 Renhold i andre miljøer

 • 25 Renhold i byggeperioden

 • 26 Spesialrenhold - rengjøring av ventilasjonsanlegg

 • 27 Spesialrenhold - asbestsanering

 • 28 Spesialrenhold - rengjøring av fasader

 • 29 Spesialrenhold - fjerning og forebyggning av grafitti

 • 30 Spesialrenhold - skadesanering

 • 31 Oppfølging av renhold

 • 32 Rengjøringskvalitet i henhold til NS-INSTA 800

 • 33 Helse, miljø og sikkerhet - HMS

 • 34 Renhold som del av samfunnet og arbeidslivet

 • Tillegg 1: Materialers kjemiske og fysiske egenskaper

 • Tillegg 2: Hjelpemidler for risikoanalyse

Powered by Labrador CMS