Norsk Renseri- og Vaskeri­forening (NRV) ønsker flere endringer for å få opp antallet lærlinger. (Ill.foto: Colourbox)

Vaskeri- og renserifagene kan bli endret

Kunnskaps­departementet har ute på høring forslag til ny struktur for yrkes­fag på videre­gående. Det kan påvirke vaskeri- og renseri­fagene.

Publisert

Målet med den nye strukturen for yrkes­fagene er å styrke relevansen og kvaliteten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I dag er både vaskeri- og renserifaget såkalte «særløp» , der en en elev kan gå ett år på skole (TIP VG1), for så å gå tre år i lære (en såkalt 1+3 modell). Alternativet kan fagene tas som praksis­kandidat («voksenlærling»).

I 2012-2015 ble det tildelt ut 11 fagbrev i vaskeri­faget og ett svenne­brev i renseri­faget – alle var praksis­kandidater. Det melder Norsk Renseri- og Vaskeri­forening (NRV), som organiserer vaskeri­bedrifter innenfor NHO.

En utfordring er at det er få lærlinger i bransjen, som heller tar inn ufaglærte og lærer opp. NRV ønsker flere lærlinger og foreslår en såkalt 2+2 modell, der det gås to år på skole og to år som lærling.

Høringen hos Kunnskaps­departementet har frist for uttalelse 4. september. Se https://hoering.udir.no/Hoering/131

Kilde: Endringar for renseri- og vaskerifaget? https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/aktuelt/endringar-for-renseri--og-vaskerifaget/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS