Standard Norge inviterer såvel renholds­bransjen som representanter fra programvare­leverandører innenfor FDV-programmer, i arbeidet med å lage de to planlagte standardene. (Renholdsfoto: Colourbox)

Standard Norge inviterer deltakere til ny komité

Nå kan du være med og bestemme inn­holdet for renholds­tjenester i to planlagte nye standarder. Frist 20/9.

Publisert
Hanne Gjesteland Wells er prosjekt­leder og gruppe­leder for bygg, anlegg og eiendom hos Standard Norge. (Foto: Nicolas Tourrenc / Standard Norge)

Målet for komiteen er å utarbeide et enkelt og entydig verktøy for å beskrive renholds­tjenester som grunnlag for tilbud og anbud i en ny Norsk Standard.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Standard Norge inviterer herved deg og din virksomhet til å delta i arbeidet og på den måten påvirke innholdet i den fremtidige standarden. Du må melde din interesse til Hanne Wells innen 20. september, se også mer info nederst.

Inne og ute

Planen er å utarbeide to nye standarder:

  • NS 6420-ZR Renhold av bygg og mobile objekter innendørs og utendørs

  • NS 6420-ZS Renhold av anlegg utendørs

Standardene tilrette­legges for bruk i data­programmer for anbuds­beskrivelser og kalkulasjon. Det vil også være et mål for arbeidet å kunne bruke beskrivelsene i data­programmer for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

Like begreper

Standarden vil gi de ulike aktørene mulighet til å beskrive renhold med like begreper. Dette gjør anbuds­fasen mer effektiv og gir forutsig­barhet i drifts­fasen både for oppdrags­giver og renholder. For brukerne vil standarden gi forutsigbar renholds­kvalitet. Ønsket inne­klima og hygiene blir ivaretatt ved at det blir lettere å bestille riktig kvalitet på renholdet.

De nye beskrivelsene vil kunne brukes i alle typer anbuds- og pris­forespørsler av renholds­tjenester. Beskrivelsene skal også være egnet for å beskrive renhold levert av intern drifts­enhet. Prosjektet vil ta hensyn til relevante standarder. For eksempel vil NS-INSTA 800 Rengjørings­kvalitet, være aktuell referanse for angivelse av kvalitet.

Enklere verktøy for fasilitets­tjenester

Prosjektet er vedtatt av Standard Norges sektor­styre for bygg, anlegg og eiendom, og er en del av arbeidet med å utvikle enklere verktøy for oppdrags­givere og leverandører av fasilitets­tjenester. Den nye standarden tar utgangs­punkt i regler og prinsipper som allerede er vel etablert innenfor standarden NS 3420 Beskrivelses­tekster for bygg og anlegg.

Bli med og sette standarden!

Den nye renholds­komiteen skal bestå av representanter for oppdrags­givere og leverandører (næringsliv), myndigheter (inkludert sykehus, skoler etc), arbeids­taker­organisasjoner, forskning og innovasjon, frivillige interesse­organisasjoner, prøvings- og test­laboratorium og forbrukere.

I tillegg til representanter fra renholds­bransjen vil det også være aktuelt med representanter fra program­vare­leverandører innenfor FDV-programmer.

Ønsker du å være med og utarbeide den nye standarden, kan du melde din interesse til Hanne Wells innen 20. september 2017.

Første møte blir 26. september 2017 kl. 12.00 i Standard Norges lokaler på Lilleaker i Oslo.

Kilde: Du kan bestemme innholdet i Norsk Standard for renholdstjenester, https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2017/du-kan-bestemme-innholdet-i-norsk-standard-for-renholdstjenester/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Standard Norge har utgitt flere standarder som kan brukes for å fast­sette og gjennom­føre et regel­messig renhold:

http://www.standard.no/fagomrader/bygg-anlegg-og-eiendom/renhold/

Powered by Labrador CMS