Det er mye mer muggsopp i luften når vi er aktive, for eksempel når vi støvsuger. (Ill.foto: Colourbox)

Mer muggsopp når vi er aktive

Det er mye mer sopp i luften når vi f.eks. støvsuger eller rer opp en seng, enn når vi er i ro.

Publisert

Det er mange aktiviteter som bidrar til å spre sopp. I tillegg til de to som er nevnt over, bidrar også renhold, feiing og mange andre aktiviteter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det viser en dansk undersøkelse som omtales av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Det som spredde aller mest muggsopp, var å kaste muggent brød, fulgt av å bære inn ved og å re opp senger.

Først 30-39 minutter etterpå var konsentasjonen av muggsopp falt til nivået før aktiviteten startet.

Luftbåren muggsopp kan føre til astma og allergi, og finnes blant annet i støv, muggen mat og på planter, i tillegg til at den kommer inn utenfra. Mengden av sopp avhenger blant annet av årstiden, om det er fuktskader i bygningen og antall mennesker som er under samme tak.

Forskerne har funnet at muggsoppene Penicillium, Cladosporium, Alternaria og Aspergillus oftest er til stede.

Rapporten peker på at renhold uansett bidrar til å holde soppforekomsten nede. Men har du astma eller allergi, bør du tenke på om du kan gjøre ting på en annen måte.

Kilde: Mere skimmelsvamp i luften, når vi er aktive, http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/mere-skimmelsvamp-i-luften--naar-vi-er-aktive

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS