En del renholdere bruker sprute­flasker som gir større dråper og mindre forstøvning av væsken. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)
En del renholdere bruker sprute­flasker som gir større dråper og mindre forstøvning av væsken. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Vil unngå helseskadelig renholdsspray

Nye sprayflaske­dyser brukt til profesjonell rengjøring kan redusere renholderes eksponering for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Dette kan ha betydning for over 55 000 ansatte i renholds­bransjen.

Publisert

Denne saken er skrevet av Jan Tveita, hmsmagasinet.no:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mer enn dobbelt så mange renholdere som befolkningen for øvrig oppgir å ha luftveis­problemer knyttet til sitt arbeid, melder Statens Arbeids­miljø­institutt (STAMI).

Renholdere har en høyere forekomst av luftveis­plager, eksem og astma enn gjennom­snittet av befolkningen. Renholdere har også høyere andel syke­fravær som oppgis å være grunnet i eksponering i arbeid.

Eksplosiv økning i spraybruk

Bruk av spray­baserte rengjørings­midler har økt nærmest eksplosivt, heter det videre fra STAMI, som har advart mot at disse gjør det lettere å innånde helse­skadelige kjemikalier. Slike kjemikalier finnes i vaske­midler og vil kunne føre til negative helse­effekter.

– Vi vet at innånding av kjemikalier kan være helse­skadelig, og effektene som har vært sett i forbindelse med renholds­spray finner sted i bronkiene eller andre deler av lungene. Derfor er vi opptatt av å kartlegge hvilke typer kjemi­kalier og hvilke mengder som innåndes. Partikler fra vaske­midler i spray­form er svært små og kan pustes langt ned i lungene, sier forsker Raymond Olsen ved STAMI.

Populær og farlig sprayflaske

Laboratorie­forsøkene på STAMI viste at den spray­flasken som brukes mest av profesjonelle renholdere i Norge, genererte de høyeste nivåene av potensielt sett farlig eksponering. Forsøkene viste videre at eksponeringen kan reduseres med over 90 prosent ved å bytte til en annen flasketype.

17 ulike rengjørings­midler til rom- og sanitær­rengjøring og sju forskjellige spray­flasker med ulike dyser ble undersøkt i laboratorie­forsøkene. Det ble også gjort luft­målinger blant renholdere i arbeids­situasjonen, fordi eksponeringen under arbeid kan være helt annerledes enn i et laboratorium.

Du kan lese mer utfyllende om saken på STAMIs nettsider, https://stami.no/ny-stami-rapport-rengjoringsmidler-i-sprayform/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS