Renholdsbyråer hjelper mennesker tilbake til arbeidslivet

Allianceplus i Førde og BB Service­system i Førde er hedret med diplom for sin vilje til å satse på NHO-prosjektet Ringer i Vannet.

Publisert

De to er blant fem bedrifter i Sogn og Fjordane som nylig er blitt hedret av NHO Service. De fem har et godt samarbeid med lokale arbeids- og inkluderings­bedrifter. Det gjør at de har ansatt mennesker som av ulike årsaker har stått utenfor det ordinære arbeids­livet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Allianceplus i Førde (som tidligere kjøpte opp Vibe Reingjerings­service) har hengt diplomet sitt opp på veggen i kantina, godt synlig for alle kundene som kommer og spiser lunsj der hver dag. De er stolte av satsingen.

I BB Servicesystem er daglig leder Marianne Knapstad godt kjent med Ringer i vannet og fikk diplom på vegne av avdelingen i Førde. De er godt fornøyd med en ny arbeidstaker.

Kilde: Fem bedrifter hedret i Sogn og Fjordane, https://www.nhoservice.no/bransjer/arbeid-og-inkludering/nyheter/fem-bedrifter-hedret-i-sogn-og-fjordane/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Ringer i Vannet

er en rekrutterings­strategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeids­livet med NHO-bedrifter.

Det tar utgangs­punkt i arbeids­givers behov for arbeids­kraft.

Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeids­livet.

https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/

Powered by Labrador CMS