Direktør Gina Lund og hennes kolleger i Kompetanse Norge støtter opplæring i lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter og norsk- / samisk­ferdigheter for voksne i arbeid.

Kompetansepluss deler ut 200 millioner

Kompetanse Norge skal også i 2018 støtte organisasjoner og virksomheter om opplærings­tiltak. Søknadsfrist 13. november.

Publisert

Kompetanse Norge (tidligere Vox) forvalter både Kompetansepluss arbeid og Kompetansepluss frivillighet:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.

Se link til søknadsskjema nederst i saken.

Hva kan du søke om fra Kompetansepluss arbeid?

I Kompetansepluss arbeid kan en søke om penger til kurs i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk- / samiskferdigheter for voksne i arbeid, primært med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Hvem kan søke om penger fra Kompetansepluss arbeid?

  • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov
  • opplæringstilbydere
  • organisasjoner i arbeidslivet
  • næringsforeninger

Hvem kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighets­registeret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet.

Søknadsskjema

og flere detaljer finner du på:

https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/kompetansepluss-sok-om-penger-til-opplaring/

https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/kompetansepluss-sok-om-penger-til-opplaring/kompetansepluss-arbeid/

https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/kompetansepluss-sok-om-penger-til-opplaring/kompetansepluss-frivillighet/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS