Påmeldings­frist er allerede 24. februar. Treparts bransje­program renhold er et samarbeid mellom Arbeids­tilsynet, NHO Service, Norsk Arbeidsmands­forbund, Virke, KS og Spekter.

Seminar om renhold i forbruker­markedet

Den 28/2 vil Sintef presentere en kart­legging av til­standen og sentrale utviklings­trekk i forbruker­markedet i renholds­bransjen. Frist: 24/2.

Publisert

Ti prosent av private husstander i Norge kjøper renholds­tjenester og andelen er økende.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den 28. februar inviterer Treparts bransje­program renhold til frokost­seminar hos Statens arbeids­miljø­institutt i Oslo. Her vil vil Sintef presentere funnene fra sin nye under­søkelse om kjøp og salg av renholds­tjenester i forbruker­markedet.

Når: 28. februar kl. 8.00-10.00
Hvor: Stami, Gydasvei 8 ,0363 Oslo
Påmelding innen 24 februar til: kari.birkeland@arbeidstilsynet.no
Web-TV: http://icecube.cc/video/stami/at
Annet: Frokost kl. 8.00-8.30.
Møtestart/streaming kl. 8.30.

Bakgrunn: Renholds­bransjen er spesielt utsatt for aktører som driver på kant med loven. Bransjen preges av høy arbeids­innvandring, begrensede krav til formell kompetanse, lave etablerings­kostnader og høy utskiftning av arbeids­takere både på bedrifts­siden og blant renholderne. I tillegg er det krevende for myndig­hetene å gjennom­føre effektive kontroller. Bransjen har store utfordringer, både når det gjelder lønns- og arbeids­vilkår, og i form av urimelige konkurranse­forhold for de som ønsker å drive lovlig. Ny teknologi og mer fleksible organisasjons­former skaper også nye muligheter og utfordringer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS