Den påstanden flest svarte feil på, var hvorvidt arbeids­takere kan kreve å ta ut deler av ferien som enkelt­dager, sier Info­tjenesters jurist og ekspert på ferieloven, Camilla Schie-Veslum.

Ledere bommer på regelverket for ferie

Infotjenester har testet norske topp­lederes kunnskaper om reglene for ferie, og resultatet er nedslående.

Publisert

Regelverket for ferie er regulert gjennom ferie­loven. I tillegg er mange arbeids­givere bundet av avtaler med de ansatte som gir bedre rettigheter enn ferie­loven, som for eksempel retten til 5 ukers ferie.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kurs- og kompetanse­leverandøren Infotjenester har fått Norstat til å undersøke kunnskaps­nivået om ferie­loven i et utvalg på 600 norske topp­ledere. Resultatet var ikke over­bevisende; i gjennom­snitt bommet lederne på halv­parten av påstandene de ble bedt om å vurdere.

Hos Infotjenester kan du teste deg selv i ti aktuelle påstander.

Den påstanden aller flest bommet på, var hvorvidt ansatte som er delvis sykmeldt kan kreve å få ferien utsatt. Her var det bare 17 prosent av topp­lederne som svarte riktig.

- Når arbeids­givere gjør feil på dette området kan det få direkte økonomiske konse­kvenser for virksom­hetene ved at ansatte kan få mer ferie enn de har krav på. I andre tilfeller får feil håndtering praktiske konse­kvenser, ved at man gir arbeids­takerne bedre eller dårligere rettig­heter i for­bindelse med ferie enn de egentlig har krav på. Uansett kan kunnskaps­mangelen få negative konse­kvenser, sier Camilla Schie-Veslum, Info­tjenesters jurist og ekspert på ferie­loven.

Kilde: Ledere bommer på regelverket for ferie, https://www.infotjenester.no/artikler/topplederne-bommer-pa-feriereglene/

Les også: Disse feriereglene er det få som kan, https://www.infotjenester.no/artikler/disse-feriereglene-er-det-fa-som-kan/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS