En arbeids­taker som selv ønsker det, kan fra 1. juli 2017 jobbe mellom kl. 21 og 23. Men da kan neste arbeidsdag tidligst begynne kl. 10, for de fleste av oss. (Ill.foto: Colourbox)
En arbeids­taker som selv ønsker det, kan fra 1. juli 2017 jobbe mellom kl. 21 og 23. Men da kan neste arbeidsdag tidligst begynne kl. 10, for de fleste av oss. (Ill.foto: Colourbox)

Nå kan du jobbe til kl. 23

Fra 1. juli endres arbeidstids­reglene slik at du kan jobbe mellom klokken 21 og 23. Men det er ikke bare fritt fram å jobbe så sent.

Publisert

Formålet med den nye bestemmelsen er å gi bedre mulig­heter til fleksible arbeids­dager, uten at arbeids­taker skal arbeide mer eller hvile mindre. Det er regjeringen som opplyser dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • Det er kun arbeids­taker som kan ta initiativet til arbeidet. Arbeids­taker må selv ønske å arbeide mellom klokken 21.00 og 23.00. Det kreves en skriftlig avtale mellom arbeids­giver og arbeids­taker. Samtidig må arbeids­giver være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden.

  • Arbeid som utføres etter klokken 21, må være innenfor daglig arbeidstid. Arbeid utover avtalt arbeids­tid vil fortsatt være overtid. Reglene for hva som regnes som natt­arbeid endres ikke.

  • Lovvedtaket er en opp­følging av Arbeidstids­utvalgets innstilling NOU 2016: 1, Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet.

Kilde: Styrket vern av varslere og endring i arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrket-vern-av-varslere-og-endring-i-arbeidstidsregler-trer-i-kraft-1.-juli/id2557585/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Hviletid

Etter hviletids­bestem­mel­sene skal arbeidstaker ha en friperiode på minst 11 timer i løpet av 24 timer. Det betyr at en arbeids­taker som jobber til klokka 23.00 om kvelden ikke kan begynne på jobb igjen før klokken 10 neste dag.

Arbeids­giver får heller ikke større mulighet enn før til å pålegge arbeid etter kl. 21.

Les mer om dette på renholdsnytt.no:

Vil åpne for kveldsarbeid

Powered by Labrador CMS