Styringsgruppen for den nye studien. Fra venstre og rundt bordet: Hallbjørg Lien, Linn Pettersen, Hanne Løvli, Hanne Bogen, Lise Lien, Dag Ekelberg, Torbjørn Furulund og Anne Jensen. (Foto: Baard Fiksdal, NHO Service og Handel).

NHO vil forske på sykefravær

NHO har inngått et sam­arbeid med FAFO om en studie av lavt syke­fravær i private og kommunale renholds­virksomheter og sykehjem.

Publisert

Samarbeidet omfatter bransje­foreningen Renhold og Eiendomss­ervice innenfor NHO Service og Handel, FAFO og NHOs Arbeids­miljøfond.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bakgrunnen for studien er at syke­fraværs­statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at medlemmer i NHO Service og Handel har et lavere sykefravær enn i til­svarende kommunale virksomheter. Hvorfor er det slik?

NHO ønsker å undersøke hva private og kommunale virksom­heter med lavt syke­fravær gjør for å oppnå det lave sykef­raværet og om det er forskjeller og likheter i hvordan de oppnår dette.

I forbindelse med studien vil NHO Service og Handel gjerne komme i kontakt med medlems­bedrifter som utfører renhold på oppdrag av kommunen og har hatt lavt syke­fravær de siste 3-5 år.

Ferdig rapport vil frem­legges våren 2018.

Les mer om studien her: Forsker på lavt sykefravær i våre bedrifter, https://www.nhoservice.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2017/forsker-pa-lavt-sykefravar-i-vare-bedrifter/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Styringsgruppen

for studien består av:

Anne Jensen (bransje­direktør Renhold og Eiendoms­service NHO Service og Handel), Dag Ekelberg (direktør Nærings­politikk NHO Service og Handel), Linn Pettersen (analyse­ansvarlig NHO Service og Handel), Torbjørn Furulund (senior­rådgiver Helse og Velferd i NHO Service og Handel), Lise Lien (forsker, FAFO), Hanne Bogen (forsker, FAFO), Hallbjørg Lien (people & Culture-sjef ISS Facility Services AS) og Hanne Løvli (hr-direktør Aleris Ungplan & BOI AS).

Powered by Labrador CMS