Ergonomisk risiko, sammen med høye krav, konflikter og trulser, er viktige kilder til sykefravær, viser en studie ved Statens arbeidsmiljø­institutt (bildet).
Ergonomisk risiko, sammen med høye krav, konflikter og trulser, er viktige kilder til sykefravær, viser en studie ved Statens arbeidsmiljø­institutt (bildet).

Doktorgrad om årsaker til sykefravær

Blant ulike psyko­sosiale årsaker til langvarig syke­fravær, er høy rolle­konflikt og lite støttende lederskap blant de viktigste.

Publisert

Hvilke psykososiale faktorer som er viktigst for syke­fraværet i Norge har ikke tidligere vært studert i representativt utvalg av norske yrkes­aktive.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nå har Cecilie Aagestad avlagt doktorgrad ved Statens arbeids­miljø­institutt med en avhandling som særlig legger vekt på sykefravær og risiko­faktorer blant kvinnelige ansatte i helse- og sosialyrker.

Kvinner i helse- og sosial­yrker har om lag 40 prosent høyere risiko for et legemeldt sykefravær av 21 dager eller mer, sammen­liknet med kvinner i øvrig yrkes­populasjon.

Forskerne beregnet at om lag 70 prosent av den økte risikoen kan forklares av psyko­sosiale og mekaniske (ergonomiske) risiko­faktorer. De mest betydnings­fulle faktorene var høye emosjonelle krav, vold og trusler om vold, og løft i ubekvem stilling.

Disse faktorene, i tillegg til lite støttende lederskap og høy rolle­konflikt, er potensielt fore­bygg­bare og viktig i prioriteringen i det fore­byggende arbeids­miljø­arbeidet.

Kilde: Doktorgrad ved STAMI: Psykososiale risikofaktorer og høyt sykefravær blant norske yrkesaktive, https://stami.no/doktorgrad-ved-stami-psykososiale-risikofaktorer-og-hoyt-sykefravaer-blant-norske-yrkesaktive/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS