Ill.foto: Colourbox

Kunnskap om ryggsmerter gir lavere fravær

Sykefraværet kan senkes vesentlig gjennom å få ny viten om rygg­smerter. Det viser ny forskning fra Danmark.

Publisert

To foredrag om ryggen, hver på en time, har vist seg å halvere syke­fravær, gi mindre smerter og færre besøk til behandlere, når ryggen er vond.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det viser en studie fra det danske Rigshospitalets Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme.

I studien ble det fulgt nær 500 kommunale ansatte, der de fleste hadde manuelt arbeid. Halvparten fikk to foredrag om rygg­smerter, mens den andre halvparten var en kontroll­gruppe. Deretter ble alle fulgt i ett år.

Det var ingen forskjell på hvor ofte deltakerne opplevde rygg­smerter. Men de som hadde overvært fore­dragene, var mye mindre tilbøyelige til å ta ut syke­dager på grunn av ryggen. Faktisk hadde deltakerne i denne gruppen 83 prosent større sann­synlighet for å på jobb til tross for rygg­smertene.

De opplevde også en generelt bedre arbeids­evne og rapporterte færre besøk til behandler.

For en del år tilbake var det gjengs oppfatning at personer med rygg­vondt skulle bevege seg på bestemte måter og være oppmerksom på ryggen. I dag vet vi at dette skader mer enn det gagner. Ryggen trives best når man beveger seg helt naturlig - og særlig hvis man kan få så mye tillit til ryggen at man fokuserer så lite som mulig på smertene.

Kilde: Ny forståelse af rygsmerter giver færre sygedage, http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/ny-forstaeelse-af-rygsmerter-giver-faerre-sygedage

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS