Portale EUON skal gjøre det lettere å holde seg oppdatert om ny kunnskap om nanomaterialer. (Ill.foto: Pressmaster / Colourbox)

Ny EU-portal om nanomaterialer

EUON er EUs nye portal om nano­materialer. Her kan virksom­heter og andre holde seg ajour med ny kunnskap om nano­materialer.

Publisert

Formålet er å gi virksom­heter, organisasjoner og forbrukere lettere tilgang til kunnskap om nano­materialer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er det europeiske kjemikalie­byrået ECHA som drifter portalen. I de kommende år vil ECHA videre­utvikle portalen med en data­base som skal inne­holde opp­lysninger fra store forsknings­programmer på nano­området, som EU opp gjennom årene har finansiert.

Tidligere har slike data­baser levd et mer usikkert liv ved å bli vedlike­holdt av skiftende forsknings­prosjekter.

Databasen vil i første omgang inne­holde data om nano­materialers fysiske, kjemiske og toksi­kologiske egenskaper.

Betegnende nok finnes ikke EUON på norsk, selv om Norge deltar i ECHA, men du kan lese den på f.eks.:

EUON på dansk: https://euon.echa.europa.eu/da

EUON på svensk: https://euon.echa.europa.eu/sv

EUON på engelsk: https://euon.echa.europa.eu

Kilde: Ny EU-portal om nanomaterialer, http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/ny-eu-portal-om-nanomaterialer

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS