Ung og håpefull i ny sommer­jobb? Du har uansett mange ufravikelige rettig­heter i arbeids­livet. Her får du tips. (Ill.foto: Colourbox)

5 tips om seriøs sommerjobb

Mange unge tar snart fatt på årets sommer­jobb. Husk at du har krav på en skriftlig arbeids­kontrakt, selv om det bare er en deltids­jobb eller sommer­jobb, råder Arbeids­tilsynet.

Publisert

– En arbeids­kontrakt er det aller viktigste du må ha for at du skal få det du har krav på og vite hva du skal gjøre på jobb, sier direktør Trude Vollheim Webb i Arbeids­tilsynet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mange unge føler de er så heldige når de får en jobb, at de verken vil eller tør stille krav eller si fra til sjefen dersom det er noe på jobb de ikke synes er greit. For noen er sommer­jobben det første møtet med arbeids­livet. Mange vet ikke at de har krav på skriftlig arbeids­avtale og opp­læring i jobben, og at sjefen har ansvar for å sørge for at de ikke blir skadet på jobb.

– Det er viktig med ordnede og ryddige forhold på arbeids­plassen, også for unge arbeids­takere, sier Vollheim Webb.

Her er fem viktige ting å huske på for deg som skal ut i sommer­jobb:

1. Du har krav på skriftlig arbeids­kontrakt – uansett jobb. I arbeids­kontrakten skal det blant annet stå noe om:

  • Arbeidstid
  • Lønn
  • Oppsigelsestid

2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.

3. Du har krav på overtids­betalt når du jobber overtid.

4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler både om hvordan jobben skal gjøres, og det er viktig for helsa og sikkerheten din.

5. Du har krav på minst én pause dersom arbeids­tiden overstiger fem og en halv time

– Det er også viktig å påpeke at man ikke er forsvars­løs uten arbeids­avtale heller. De rettig­hetene og pliktene som arbeids­miljø­loven sikrer deg, gjelder uansett, sier Vollheim Webb.

Gjør deg kjent med dine rettigheter og plikter

I tillegg til å at unge må gjøre seg kjent med sine rettig­heter i arbeids­livet, er det viktig at de også kjenner til hvilke plikter de har. En arbeids­taker skal bidra til å skape et godt og sikkert arbeids­miljø. Det er viktig at alle tar ansvar for sin egen arbeids­situasjon og sier fra til sjefen hvis noe er galt.

Unge arbeids­takere som er usikre på sine rettig­heter, eller opp­lever noe som ikke er ok på sin arbeids­plass, kan også ta kontakt med tillits­valgt eller verne­ombud på jobben.

Opplæring er viktig for å unngå ulykker

Unge arbeids­takere er en uvurderlig arbeids­kraft som gleder seg til å ta fatt på jobben. Samtidig har de mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre. Ofte mangler de forståelse for risikoen knyttet til oppgavene de skal utføre. Det gjør dem til en utsatt gruppe.

– Det er flott at de unge vil jobbe, og at de får prøve seg i arbeids­livet. Men det er viktig at de får en god start. La oss slippe en sommer med alvorlige ulykker, sier Vollheim Webb.

– Noe av det viktigste arbeids­givere kan gjøre er å sørge for å gi unge arbeids­takere den opp­læringen de trenger for å jobbe sikkert. Dette er et ansvar alle arbeids­givere har, og dette ansvaret må de ta, sier Vollheim Webb.

Les mer på www.arbeidstilsynet.no/ung

Kilde: 5 viktige tips til alle som skal ut i sommerjobb, http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=261938

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS