Faksimile fra Transparency International Norge sin oversikt over korrupsjons­dommer.

Oversikt over korrupsjon

Samlingen av norske korrupsjons­dommer er nå oppdatert. Av 46 dommer er én relatert til renhold og én til renovasjon.

Publisert

Det er Transparency International Norge som har laget oversikten, der du i detalj kan lese om de ulike dommene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I den ene saken ble transport­selskapet Nor Lines overfakturert for minst 2,4 millioner kroner av et renholds­firma, mens en leder i Nor Lines mottok til sammen 325 000 kroner fra renholds­firmaet for å anvise, attestere og sørge for at fakturaene ble betalt til renholds­firmaet.

Den andre saken gjaldt en leder i selskapet Norsk Gjenvinning, som driver med blant annet kjøp og salg av plast, og der denne lederen mottok til sammen 370 000 kroner fra et belgisk firma for at dette skulle bli prioritert ved oppkjøp av plast.

Dommene kan lastes ned som en PDF fra http://transparency.no/wp-content/uploads/dommssamling2017.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Transparency International (TI) er en global sivilsamfunns­organisasjon som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Gjennom flere enn 100 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin sprer TI kunnskap om skade­virkningene av korrupsjon og samarbeider med myndig­heter, næringsliv og sivil­samfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.

TIs norske avdeling ble grunnlagt i 1999 og holder til i Oslo.

www.transparency.no

Powered by Labrador CMS