Nå vil det koste om virksomheten mangler HMS-kort. (Ill.foto: Arbeidstilsynet)

Nå koster det å mangle HMS-kort

Arbeidstilsynet vil reagere strengere ved brudd på plikten til å ha HMS-kort. Nå kan virksom­heter få gebyr på minst 10000 kroner.

Publisert

Gebyret vil øke etter hvor mange ansatte som mangler HMS-kort i virksom­heten. Beløpet vil også øke ved gjen­tagende brudd fra en virksomhet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Det er først og fremst virksom­heter som bevisst forsøker å omgå kravene til HMS-kort som risikerer å få overtredelses­gebyr, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Formålet med HMS-kort er først og fremst å ivareta sikkerhet, helse og arbeids­miljøet på bygge- og anleggs­plasser og i renholds­virksomheter. Primær­hensikten er at de ansvarlige på en byggeplass skal ha oversikt over hvem som er på bygge­plassen til enhver tid. Å ha slik oversikt er nødvendig for å ivareta sikkerheten til arbeids­takerne.

For å få utstedt HMS-kort må virksomheten også være registrert i flere offentlige registre.

– Manglende HMS-kort kan derfor være en indikasjon på at virksom­heten opererer med svart arbeids­kraft, ikke betaler lønn i tråd med aktuelle allmenngjørings­forskrifter eller på andre måter forsøker å unndra seg offentlige plikter. Brudd på HMS-kort pliktene er derfor viktig å håndheve strengt, sier direktør i Arbeids­tilsynet Trude Vollheim.

Arbeidsgiver skal sørge for at alle som utfører arbeid innen bygg- og anlegg eller renhold har gyldig HMS-kort. Kravet om HMS-kort gjelder både norske og uten­landske virksomheter. Også arbeids­giverne selv og enkelt­person­foretak uten ansatte skal ha HMS-kort og risikerer overtredelses­gebyr dersom de ikke har det.

Bakgrunnen for at Arbeids­tilsynet nå innfører bruk av overtredelses­gebyr ved manglende HMS-kort er at det over tid har sett at brudd på HMS-kort plikten skjer i altfor stor grad. Å ikke innrette seg etter regel­verket skal få større konsekvenser. Det vil også ha en preventiv effekt.

– At virksom­heter risikerer strengere reaksjoner fra Arbeids­tilsynet vil for­håpent­ligvis føre til at flere følger HMS-kort regelverket, sier Vollheim.

Kilde: Overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/overtredelsesgebyr-ved-manglende-hms-kort/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

HMS-kort

Alle virksom­heter som helt eller delvis tilbyr renholds­tjenester, er pålagt å utstyre alle arbeids­takere som utfører renholds­arbeid med HMS-kort fra Arbeids­tilsynet.

Det er arbeids­giver som søker om HMS-kort for sine ansatte på renholdskort.no. Det er bare HMS-kort utstedt av Oberthur Technologies Norway AS på vegne av Arbeids­tilsynet som er gyldig.

Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-kort-renhold/

Powered by Labrador CMS