Bevegelser inne i operasjons­salen virvler opp flere bakterier enn åpning og lukking av døren inn til rommet. (Ill.foto: Colourbox)

Bakterier ble virvlet 1 meter opp fra gulvet

Bakterier som er festet til støv på et gulv i en operasjons­stue, kan virvles opp minst 100 cm, viser to norske studier.

Publisert

Ved Høgskolen i Trondheim er det gjennom­ført to prosjekter som ser på oppvirvling av bakterier på gulvet i en operasjons­stue. Det er bladet Sykepleien som gjengir disse forsøkene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hensikten har vært å se om bakteriene kan virvles opp til en høyde der de kan smitte pasienten under en operasjon.

Det er tidligere antatt at bakterier som sedi­menterer på gulv i en operasjons­stue ikke repre­senterer noen smitte­risiko, da disse bakteriene ikke virvles høyere opp enn 20-30 cm, og dermed ikke vil kunne overføres til pasient eller utstyr.

Resultatene viser imidlertid at bakterier som er festet til støv, kan virvles opp til et nivå på minst 100 cm over gulvet, men at konsen­trasjonene avtar med økende høyde fra gulvet.

Forsøkene viste også at bevegelse inne i operasjons­stuen påvirker bakterie­mengden i luft i større grad enn åpning/lukking av dør til operasjons­stuen.

Kilde: Bakterieflora fra gulv til pasient? https://sykepleien.no/forskning/2009/03/bakterieflora-fra-gulv-til-pasient

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS