HiOA åpner for at du kan studere fordypnings­emnene i FM-bacheloren som enkelt­emner.

Nå kan du studere enkelt­emner i FM

Høyskolen i Oslo og Akershus åpner for at du kan studere enkelt­emner i FM-studiet.

Publisert

Trenger du faglig utvikling innenfor fasilitets­styring, men har ikke mulighet til å følge et treårig studie­program? Nå kan du studere fordypnings­emnene i FM-bacheloren som enkelt­emner.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Som enkelt­emne­student på Handels­høyskolen ved HiOA har du samme rettigheter som alle andre studenter ved høyskolen utdanninger. Du får adgangs­kort, tilgang til under­visningen og til den nett­baserte lærings­platt­formen Fronter, og kan få tilbake­melding fra fag­lærer på eventuelle arbeider gjennom­ført i emner. Du betaler vanlig semester­avgift og kopierings­avgift, og får semester­kort som gir vanlige student­rabatter.

De neste mulighetene er høst 2017 og vår 2018.

Normalt vil alle søkere motta svar på sin søknad på e-post senest innen én uke etter søknads­fristens utløp. Avhengig av eventuelt antall ledige plasser, kan du studere (linkene fører til HiOA):

Emner som tilbys enkelt­emne­studenter høsten 2017

ØABED2000 Investering og finansiering
FM2000 Facility Manage­ment (FM) og service­ledelse
REREG3101 Kommunalt og statlig regnskap
REREG3000 Årsregnskap og god regnskaps­skikk
FM3000 Mennesker, organisasjon og FM (Soft FM)
FM3100 Real Estate Development and Real Estate Economics (NB: på engelsk, og OBS på behov for forkunn­skaper)
FM3200 Anskaffelser, forhandlinger og kontrakts­ledelse

Emner som tilbys enkelt­emne­studenter våren 2018

FM2100 Buildings, infra­structures and FM (Hard FM) (NB: på engelsk)
ØAADM3500 Praktisk personal­ledelse
FM3300 Personal­administrasjon og samfunns­ansvar i praksis
FM3400 Prosjektledelse
FM3500 Målstyring, ressurs­styring og bench­marking (OBS på behov for forkunnskaper)
FM3600 FM og folkehelse

Kilde: Enkeltemne­opptak på Handels­høyskolen ved HiOA høst 2017 og vår 2018, http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA/Enkeltemneopptak-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA-hoest-2017-og-vaar-2018

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS