Statsråd Anniken Hauglie foreslår nye tiltak for bedre å få bukt med useriøse renholds­bedrifter. (Foto av Hauglie: Thomas Hauger­sveen / Stats­ministerens kontor)

Vurderer innstramning overfor privat­personer

Regjeringen har sendt på høring et forslag om ytterligere inn­stramninger overfor useriøse renholds­bedrifter.

Publisert

Et av forslagene er å tette dagens smutt­hull der privat­personer legalt kan kjøpe renhold fra ikke-godkjente renholds­bedrifter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie ber derfor om innspill på om det bør være forbud også for forbrukere mot å kjøpe renhold fra virksom­heter uten godkjenning, eller om det er andre tiltak som kan løse utfordringen med forbruker­markedet.

Vil stramme inn også overfor byråene

Andre forslag er at godkjente virksom­heter hvert tredje år må sende inn dokumentasjon som viser at de fortsatt oppfyller vilkår for å være godkjent, og at Arbeids­tilsynet skal kunne avvise søknader om god­kjenning som er fremsatt i den hensikt å omgå reglene.

Det siste forslaget er for å hindre at virksom­heter kan søke gjen­tatte ganger uten å fylle vilkårene, kun for å stå i renholds­registeret og dermed selge sine tjenester lovlig mens søknaden er til behandling.

Styrker ordningen

– Vi vil at renholds­bransjen skal ha seriøse virksom­heter som følger lover og regler, og at arbeids­takerne i bransjen får de lønns- og arbeids­vilkårene de har krav på. Derfor styrker vi nå ordningen som pålegger renholds­virksomheter å søke Arbeids­tilsynet om godkjenning. Det skal være enkelt å drive seriøst og vanskelig for virksom­heter som bevisst bryter lover og regler, sier arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie.

– Endringene som foreslås er viktige for å tette hull i dagens ordning. I tillegg ber vi om innspill på om det skal være forbudt for forbrukere å kjøpe renholdstjenester fra ikke-godkjente virksomheter, sier statsråden.

Vil i tillegg justere forskriften

I tillegg til de tre større endringene nevnt ovenfor, ønsker stats­råden også å innføre flere mindre endringer.

I tids­rommet etter at forskrift om offentlig godkjenning av renholds­virksomheter og om kjøp av renholds­tjenester trådte i kraft, har det nemlig kommet frem behov for enkelte mindre materielle og tekniske endringer i forskriften.

Høringsnotater får du tak i via linken under. Høringsfrist er 10. juli 2017.

Kilde: Tetter smutthull for useriøse renholdsbedrifter, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tetter-smutthull-for-useriose-renholdsbedrifter/id2548985/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS