Fra 1. juni 2017 skal arbeids­takere over 18 år ha minst kr 177,63 pr. time for rengjørings­arbeid. (Ill.foto: Colourbox)

Ny minste­lønn i renhold: kr 177,63

Tariff­nemnda har vedtatt justerte lønns­satser og å videre­føre allmenn­gjort tariff­avtale for bl.a. renholds­bransjen, gjeldende fra 1. juni 2017.

Publisert

Vedtaket om videre­føring av allmenn­gjort tariff­avtale ble gjort 31. mars og gjelder renholds­bedrifter, gods­transport på vei og person­trafikk med turbil. Vedtaket for renholds­bedrifter spesifikt finner du på Tariff­nemndas nettside.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den 5. mai fattet Tariff­nemnda vedtak om justering av minste­lønns­satsen i seks allmenn­gjørings­forskrifter som følge av mellom­oppgjøret 2017. For renholds­bransjen innebærer dette en ny minste­lønn på kr 177,63 for arbeids­takere over 18 år. Se full oversikt til høyre, eller sjekk Tariff­nemndas vedtak.

De andre bransjene som har fått ny lønns­sats er:

  • jordbruks- og gartneri­næringen
  • byggeplasser
  • fiskeindustri
  • elektrobransjen
  • skips- og verftindustrien

Kilde: Vedtak frå Tariffnemnda, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtak-fra-tariffnemnda/id2553086/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Allmenngjort lønn i renhold

I forskrift 31. mars 2017 nr. 533 om allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter gjøres endringer i satsene i § 3. § 3 skal lyde:

Arbeids­takere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 177,63.

Arbeids­taker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 129,59.

For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønns­tillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønns­tillegget skal være minst 26 kroner per time.

Mer om Tariffnemnda på regjeringen.no

Powered by Labrador CMS