Det blir spennende å se hvor godt innkjøperne klarer å skjelne leverandørene fra hverandre på kvalitet og miljø. (Ill.foto av Oslo rådhus: Colourbox)
Det blir spennende å se hvor godt innkjøperne klarer å skjelne leverandørene fra hverandre på kvalitet og miljø. (Ill.foto av Oslo rådhus: Colourbox)

Pris skal vektes lavest i Oslo

Oslo kommune endrer kriteriene for å velge ut renholds­tjenester. Nå teller kvalitet 50 prosent, miljø 30 prosent og pris 20 prosent.

Publisert

I den gamle avtalen ble kvalitet vektet 20 prosent og pris 80 prosent, mens miljø ikke var et tildelings­kriterium i det hele tatt. Det er organet FriFagbevegelse.no som omtaler saken.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det skal også være stilt strengere krav til økonomi og mannskap, og innført bedrede kontroll­muligheter.

– Jeg legger til grunn at disse tiltakene vil bidra til bedre forhold for den ansatte, og forhindre at Oslo kommune kjøper renholds­tjenester fra useriøse leverandører» skriver finans­byråd Robert Steen.

I den nye samkjøps­avtalen for renholds­tjenester er også kontrakts­bestemmelsene fra Oslo­modellen tatt med. Modellen trådte i kraft i januar i år og pålegger alle kommunens virksom­heter å bruke vedtatte standard­kontrakter, med tilhørende kontrakts- og bilags­formular, når de gjør anskaffelser over 500 000 kroner på områder som omfattes av standard­kontraktene.

I praksis stilles det krav om blant annet bruk av fast ansatte, om tariff­lønn mellom oppdragene, om faglærte hånd­verkere og begrensning i antall under­leverandører.

Kilde: Oslo kommune velger ikke lenger laveste pris på renhold, https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/oslo-kommune-velger-ikke-lenger-laveste-pris-pa-renhold-6.158.496492.9d04b94a9b

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS