Faksimiler fra NHO Service's hefte Myter og fakta.

Myter og fakta om konkurranse

Debatten om konkurranse­utsetting er blant de mest polariserte i vårt samfunn. NHO Service har derfor laget et hefte de ønsker skal tydelig­gjøre myter og fakta.

Publisert

Slike debatter skaper ofte tabloidisering, høyt støynivå, mis­for­ståelser, feil og en lite konstruktiv til­nærming til hvordan velferds­goder best kan utvikles, mener NHO Service.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Derfor har arbeidsgiver­organisasjonen laget heftet «Myter og fakta» for å tydeliggjøre hva den oppfatter som myter og fakta om konkurranse.

NHO Service mener at konkurranse mellom ulike tjeneste­produsenter er et godt virke­middel for økt velferd. Konkurranse kan bidra til et mer mangfoldig tilbud, økt valg­frihet for brukerne, og vil ofte skape større fokus på kvalitet. Det gir også en hensikts­messig og bedre bruk av knappe ressurser. Konkurranse vil dessuten ofte skape større åpenhet og bedre demo­kratisk kontroll med det offentliges forbruk og forvaltning. Konkurranse er også en sterk driv­kraft for inno­vasjon, mener NHO Service.

Les mer & last ned heftet: Myter og fakta om konkurranse, https://www.nhoservice.no/bransjer/helse-og-velferd/nyheter-helse-og-velferd/myter-og-fakta-om-konkurranse-2017/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS