11 renholdere fra Forsvarsbygg ville ikke følge med over i privat selskap, og ble sagt opp. Nå har Oslo tingrett kjent oppsigelsen gyldig. (Ill.foto av Forsvarsbyggs hovedkontor)

Ikke ugyldig oppsigelse fra Forsvarsbygg

Oslo tingrett har bestemt at oppsigelsen er gyldig, for 11 renholdere som ble oppsagt fra jobbene sine i Forsvarsbygg.

Publisert

De 11 ansatte ønsket ikke å følge med over til det private selskapet ISS da renholdet ble konkurranse­utsatt. De krevde at oppsigelsene skulle annulleres og at de skulle få fortsette i jobbene sine. Det er LOs organ FriFagbevegelse som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Delt avgjørelse

Retten var imidlertid delt to mot én, der fagdommer og én meddommer mente at staten hadde rett til å si opp renholderne, mens den andre meddommeren mente at oppsigelsene er ugyldige, og at arbeidsgiver ikke har gjort reelle forsøk på å finne annet arbeid til de ansatte.

Vinneren må ta sakskostnader

Selv om staten vant fram i hoved­spørsmålet, får den ikke dekket sakskostnadene sine.

Retten mener NTL-medlemmene hadde grunn til å få saken sin prøvd for retten, og viser til de velferds­messige følgene, styrkeforholdet mellom partene og liten rettspraksis på oppsigelser etter tjenestemanns­loven

Får jobbe mens saken behandles

Staten ville ikke ha renholderne i jobb mens saken ble behandlet. To av saksøkerne er allerede ute av jobbene sine.

Retten mener at det ikke er grunn til at disse skal stå uten arbeid mens saken, og mulige anker, behandles. De to skal derfor få komme tilbake til jobbene sine.

NTL vurderer å anke saken.

Kilde: Renholderne tapte saken mot staten, http://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/renholderne-tapte-saken-mot-staten-6.158.488583.8bd0154254

Les også: Oslo Tingrett ga ikke medhold til de 61 renholderne fra Forsvarsbygg som anla sak mot ny arbeids­giver for å få beholde arbeids­rettig­heter (17/6-2017)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS