Omsetning pr. medarbeider i konkurranse­utsatt renhold i 2014. (Statistikk fra EFCI, grafisk bakgrunn fra NASA og Colourbox)

Produktive renholdere

Danmark har over dobbelt så stor renholds­omsetning pr. medarbeider som Norge.

Publisert

Danskene har nemlig en årlig omsetning pr. hode på hele 77 240 euro, fulgt av Sverige med 57 710 euro og Norge med 35 930 euro (som utgjør omtrent 297 000 kroner omregnet etter eurokursen i 2014).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Gjennom­snittet for de 20 landene i under­søkelsen ligger på 26 880 euro.

Det viser en under­søkelse utført av bransjeforeningen European Federation of Cleaning Industries. Tallene gjelder for 2014 og omfatter omsetning i konkurranse­utsatt renhold, dvs. at renhold som utføres med egne ansatte er unntatt.

Små endringer

For omtrent alle land var det liten forskjell mellom under­søkelsene som ble foretatt i 2012 og 2014.

For eksempel hadde Norge en omsetning pr. renholder på 35 000 euro i 2012 og 35 900 euro i 2014.

Tall pr. medarbeider

Merk at tallet gjelder omsetning pr. hode, ikke pr. årsverk. Det betyr at de ikke direkte sier noe om års­lønnen eller produk­tivi­teten til hver enkelt renholder.

Ifølge EFCIs tall hadde renholderne i privat, norsk sektor i gjennom­snitt arbeids­uker på 28 timer. For Danmark foreligger det ikke tall, mens svenskene ligger på 28 timer/uke, som oss. Gjennomsnittet for de 20 landene er 23 timer/uke.

I motsatt ende av skalaen

Desidert lavest årlig omsetning pr. hode har Polen (530 euro årlig), fulgt av Ungarn (3850) og Tsjekkia (7960). Men også Storbritannia ligger lavt med 17 750 euro.

Kilde: Rapporten "The Cleaning industry in Europa - an EFCI survey", kan lastes ned som PDF fra den danske arbeids­giver­foreningen SBA:
http://sba.di.dk/SiteCollectionDocuments/EFCI%27s%20branchestatistik%20for%202014.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS