Kontor­renhold utgjør over halv­parten av alt konkurranse­utsatt renhold. (Ill.foto: Colourbox)

Over halv­parten av renhold er på kontor

Kontor utgjør det desidert største segmentet innen­for konkurranse­utsatt renhold i Europa, med 51,8 prosent av omsetningen.

Publisert

Det viser en nylig frigitt under­søkelse av den europeiske paraply­organisasjonen for renhold (European Federation of Cleaning Industries).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tallet gjelder for 2014 og omfatter omsetning i konkurranse­utsatt renhold, dvs. at renhold som utføres med egne ansatte er unntatt.

Nest etter kontor­renhold kommer skoler / barnehager / fritid med 8,5 prosent av omsetningen, fulgt av industri­renhold med 8,1, sykehus med 7,3, butikker og kjøpe­sentre med 6,8, vindus­vask med 4,1, offentlig transport med 3,6, mens de resterende prosentene utgjøres av fasade­renhold, renhold for private, renhold som over­lapper med kantine eller avfalls­håndtering, og annet.

Kilde: Rapporten "The Cleaning industry in Europa - an EFCI survey", kan lastes ned som PDF fra den danske arbeids­giver­foreningen SBA:
http://sba.di.dk/SiteCollectionDocuments/EFCI%27s%20branchestatistik%20for%202014.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS