Årsavgift for de regionale verneombudene

Sekretariatet for de regionale verne­ombudene i hotell, restaurant og renhold har nå sendt ut det årlige lovpålagte avgifts­kravet.

Publisert

Avgiftskravet er sendt ut til i underkant av 20 000 virksomheter innenfor overnattings-, serverings- og renholds­bransjen. Betalingsfrist er 14. september 2016.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For enmannsbedrift / enkeltperson­foretak uten ansatte er avgiften kr 250.

Virksomheter med oppstart i inneværende år, skal innbetale minimums­beløpet kr 250.

For virksomheter med primær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og flere ansatte, beregnes avgiften som 0,065 % av totale bruttolønns­utgifter for foregående år (samme grunnlag som arbeids­giver­avgiften). Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.

For virksomheter med sekundær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) evt. virksomheter med annen næringskode, men som driver innen overnatting-, servering- el. renholds­bransjen, beregnes 0,065 % av bruttolønnsutgifter for de ansatte/sysselsatte i den delen av virksomheten som er innenfor overnatting, servering el. renhold. Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.

Er virksomheten i aktivitet deler av året eller kun har sporadisk aktivitet, skal minimums­avgiften kr 250 betales. Virksomheter som ikke har aktivitet, skal ikke betale avgift. Kontakt sekretariatet dersom virksomheten ikke har aktivitet i inneværende år.

Les mer om avgiften hos RVO-ene: Utsendelse av avgiftskrav 2016, http://hrr.rvofond.no/a/utsendelse-av-avgiftskrav-2016

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS