Del «D» av blanketten må fortsatt leveres på papir. (Illustrasjonen er sammensatt av en skjermdump fra Ditt NAV og et foto fra bildebyrået Colourbox)
Del «D» av blanketten må fortsatt leveres på papir. (Illustrasjonen er sammensatt av en skjermdump fra Ditt NAV og et foto fra bildebyrået Colourbox)

Digital sykmelding har foreløpig en fallgruve

Nå kan arbeids­takere levere syk­meldingen digitalt til arbeids­giver via NAVs nettsider. Men den første versjonen har noen begrensninger.

Publisert

Det mener iallfall Infotjenester, som leverer rådgivning og tjenester innenfor arbeidslivs­spørsmål.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Resten av denne artikkelen er skrevet av Knut Arild Vold, journalist i Infotjenester:

29. september 2016 lanserte NAV den første løsningen for digital sykmelding. I denne første versjonen kan arbeids­takere finne del C av sykmeldingen inne på «Ditt NAV», og sende denne videre til arbeids­giver digitalt.

– Det er mange begrensninger i løsningen som nå er lansert. For å kunne levere sykmeldingen digitalt må sykmelder ha tilgang til et kompatibelt datasystem, noe ikke alle lege­kontorer har. Kravet om sykepenger, del D av sykmeldings­blanketten, er heller ikke digitalisert ennå. Det betyr at arbeids­takere som leverer sykmeldingens del C digitalt i tillegg må levere del D på papir til den som skal betale ut sykepengene, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelses­rådgiver Isabell Myrvang Appelgren.

Kan fortsatt levere på papir

NAV understreker at digital sykmelding foreløpig er best egnet for små- og mellomstore bedrifter, og være mindre egnet for større bedrifter som håndterer sykmeldingene gjennom lønns- eller personal­systemet. Derfor vil det fortsatt være anledning til å kreve at arbeids­takeren leverer sykmeldingen på papir.

– NAV samarbeider tett med leverandørene av disse systemene om en framtidig integrering. Før denne integreringen er fullført vil mange av de store virksomhetene ønske å motta del C av sykmeldingen, den som arbeidsgiveren skal ha, på papir, skriver Altinn på sine nettsider.

Infotjenester er blant leverandørene som er i dialog med NAV om integrasjon mot våre HR-systemer.

Daglig leder må gi tilgang

For bedrifter som ønsker å ta i bruk den nye digitale sykmeldingen, må det gjøres noen forberedelser. Det er nemlig bare den som er registrert som daglig leder i Brønnøysund­registrene som har tilgang til de digitale sykmeldingene.

– Altinn anbefaler at daglig leder går inn og gir utvalgte medarbeidere, for eksempel i HR-avdelingen, tilgang til de digitale sykmeldingene, slik at de kan formidle sykmeldingen videre til ledere med personal­ansvar. Deretter er det mulig å skru på varsler, slik at riktige personer får varsel når en digital sykmelding er levert, sier Myrvang Appelgren.

Den som har tilgang til sykmeldingene på vegne av arbeids­giver skal på sin side rapportere opplysninger om nærmeste leder tilbake til NAV.

Her finner du NAVs veiledning for å tildele tilganger.

Arbeidsgivere skeptisk

I Infotjenesters Fagforum er det flere arbeids­givere som har uttrykt skepsis til denne første versjonen av løsningen. En av bekymringene er at arbeids­takere som har levert del C digitalt vil glemme å levere del D på papir, og tro at arbeidsgiver har fått nødvendig dokumentasjon. Det er også bekymring for administrasjon av rettigheter.

Del «D» av blanketten må fortsatt leveres på papir. (Skjermdump fra Ditt NAV)
Del «D» av blanketten må fortsatt leveres på papir. (Skjermdump fra Ditt NAV)

Infotjenesters juridiske HR- og ledelses­rådgiver forstår at noen kan være skeptiske, men tror dette vil bli en god løsning for arbeidsgiver.

– Systemet vil bli gradvis forbedret, og skal etter hvert utvikles slik at leder med personal­ansvar vil få tilgang til de digitale sykmeldingene. Når HR-systemene blir integrert mot løsningen fra Altinn vil det sannsynligvis oppleves som bruker­vennlig også for store virksomheter.

Bra for oppfølging

For NAV vil det med den nye løsningen bli lettere å følge opp sykmeldte. De vil nå vite hvem som er den sykmeldtes nærmeste leder, og kan være mer presis i kontakten med deg som arbeidsgiver.

I tillegg vil arbeidstakeren på «Ditt NAV» finne en oversikt over sine egne oppgaver under sykefraværet. De vil også motta elektroniske varsler fra NAV i forbindelse med sykefraværet.

Kilde: Nå har sykmeldingen blitt digital, http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2016/10/sykmeldingen-har-blitt-digital/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS