Ill. etter Colourbox

Kr 4,83 mer pr. time til renholdere

Etter fire timer på overtid ble NHO Service og Norsk Arbeids­mands­forbund i natt enige om ny renholds­overenskomst.

Publisert

Fagbrevstillegget heves med kr 2,50 pr. time.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dermed blir det ventelig ingen streik blant de 517 ansatte som Norsk Arbeids­mands­forbund i første runde hadde tatt ut plass­fratredelse for fra og med i dag. Nå skal resultatet sendes ut til uravstemning hos medlemmene i NAF.

NAF skriver at det er innført tekst­endringer i avtalen som har vært viktige, som for eksempel fast måneds­lønn for renholderne.

NHO Service og NAF er dessuten enige om at de i tariff­perioden skal sette ned et utvalg som skal se på problematikken rundt ytelser, arbeidstid og sunne konkurranse­forhold i bransjen.

Rundt 5000 renholdere er organisert i Norsk Arbeidsmands­forbund.

Kilder:

Enighet om ny renholds­overenskomst, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6235&categoryID=502

Enighet i lønns­oppgjøret for renhold, http://arbeidsmandsforbundet.no/enighet-i-lonnsoppgjoret-for-renhold/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS