De nye reglene stiller blant annet krav til at arbeids­takere får nødvendig opplæring i å forebygge vold. (Ill.foto: Colourbox)

Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet

Arbeids- og sosial­departementet har vedtatt nye regler hvordan arbeids­givere skal fore­bygge og håndtere vold og trusler om vold i arbeids­livet.

Publisert

De nye bestemmelsene stiller blant annet krav om at:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeids­takerne kan bli utsatt for vold eller trusler

  • arbeidstakerne får nødvendig opplæring i fore­bygging og håndtering av volds- og trussel­situasjoner

  • arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i verk for å fore­bygge, håndtere og følge opp vold- og trussel­situasjoner

  • virksomhetene gjennom­fører de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

De nye bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2017.

Kilde: Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet, http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=259390

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS