Illustrasjon med kvinnelig renholder: Colourbox

Vil ha raskere integrering

Bedriftene i NHO Service kan bidra enda mer enn i dag til rask integrering, dersom fokuset på arbeid kommer tidligere inn i mottaks­oppholdet.

Publisert

Det fremkommer i en hørings­uttalelse NHO Service har gitt vedrørende forslag til endringer i utlendingsloven.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NHO Service organiserer bedriftene som driver asylmottak over hele landet. I tillegg organiserer NHO Service et stort antall bedrifter i renholdsbransjen, en bransje som er blant de ledende i Norge på å ansette innvandrere.

I uttalelsen stiller NHO Service seg positiv til tiltak som bidrar til raskere integrering gjennom tidligst mulig deltagelse i arbeidslivet, og skriver:

- Dette er også i tråd med samarbeids­erklæringen mellom partene i arbeidslivet og regjeringen om et hurtigspor inn i arbeidslivet. Derfor støtter vi den foreslåtte endringen som gir unntak fra vilkåret om gjennomført asyl­intervju for personer med høy sannsynlighet for å få oppholds­tillatelse i Norge.

Kilde: Raskere integrering, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6375&categoryID=443

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS